Můžu nastěhovat nového nájemníka do bytu s předchozím nájemníkem ?

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Můžu nastěhovat nového nájemníka do bytu s předchozím nájemníkem ?

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #28968 Odpovědět
   Toník Halaška
   Host

   Dobrý den
   Chtěl bych se informovat ohledně možností vystěhovaní aktuálního nájemníka v mém bytě.

   Dotaz č.1 – hlavní
   Nájemníkovy končí nájemní smlouva 30.6.2022 na dobu určitou. ( už teď začínají problémy a předpokládám že se nebude chtít vystěhovat )
   Nájemníkovy bude doporučeně zaslané oznámení o neprodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou a způsob ukončení nájmu.
   Tj. – Označení stran nájemní smlouvy ( pronajímatel , nájemce )
   – Oznámení že smlouva ze dne xx se neobnovuje a nebude dále prodloužená a považuje se dne 30.6.2022 v 11:59 hodin za ukončenou.
   – Byt užívaný nájemcem se považuje za vyklizený a předaný dne 30.6.2022 v 11:59 hodin, a to i v případě že nebudou pronajímateli předaný klíče od bytu a sepsán předávací protokol bytu.
   – Veškeré zanechané movitě věci v bytě, jsou bez dalšího prodlení považovány za věci opuštěné a vlastník bytu má právo je z bytu vyklidit na náklad posledního nájemce daného bytu.
   – Do 30.6.2022 v 11:59 hodin proběhne zdokumentovaní ( video, fotografie s časovým údajem ) aktuálních stavu poskytovaných služeb ( voda, elektrika, plyn ) pro vyúčtovaní za dané období xx , které bude vyhotoveno do 31.7.2022.
   – Dne 30.6.2022 ve 12:00 hodin bude byt zdokumentovaný ( video, fotografie s časovým údajem ) pro vypracovaní protokolu o stavu předaného bytu a navráceni kauce, který bude vyhotoven do 31.7.2022

   A dotaz zní :

   – Mohu tedy od 30.6.2022 a 13:00 hodin podepsat novou nájemní smlouvu s jiným nájemcem ( ten by měl byt z logiky věci jediný pravý nájemce ) , který by je mohl ihned vyhodit ze svého nového obydlí ? a pokud ano jakým způsobem.
   – Udělá touto cestou policie ČR něco okamžitě? Muže to brát za neoprávněné vniknutí do bytu

   Popřípadě muže oprávněně nový nájemce byt užívat , i v případě že starý nájemník neopustil byt ?.. Tj. byt tam sním, vypínat si pojistky, atd.. Protože náklady na energie už platí on ? ..

   Dotaz č.2
   Nájemník aktuálně nezaplatil plné nájemné ( nájem + zálohy na služby ) už za 3 měsíce ( 15+15+15). Však v menším obnosu 2krát zaslal určitě částky ( 2+3) v rozmezí aktuálních 3 měsíců jdoucí po sobě.( stále slibuje zaplacení co týden a týden .. )
   Četl jsem, že v případě jdoucí 3 měsíců po sobě, muže byt nájemníkovy daná okamžitá výpověď z nájmu. Ale v případě, že zaplatil aspoň nějakou část daného nájmu , se doba nezaplacení ( 3 měsíce ) pro okamžitou výpověď počítá od poslední částky která byla vlastníkovy vyplacena. ( i když minimální )
   Je to tak ? V případě zodpovězení dotazu Vám děkují

   Děkují za zodpovězení, popřípadě Vás názor na danou problematiku .

   S pozdravem pěkného dne Toník

  • #28970 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Napsal jste, že nájemci končí nájemní smlouva dne 30.6.2022. To není pravda. Končí mu pouze nájem, tedy právo užívat byt; a končí i jeho povinnosti s tím spojené (povinnost hradit nájemné, provádět drobné opravy a údržbu zařízení bytu, atd.).  Samotná nájemní smlouva nekončí. Vy přece podle ní budete ještě nájemci vyúčtovávat služby, vymáhat náhrady za poškození bytu nájemcem, vracet kauci, atd..

   Pokud je v nájemní smlouvě snad uvedeno skončení nájmu dne 30.6.2022 bez podrobnějšího  časového údaje, pak nájem skončí dne 30.6.2022 přesně ve 24:00 hodin 00 minut 00 vteřin. Ani o minutu dříve. Sjednanou dobu nájmu nemůžete zkracovat jednostranným prohlášením doručeným nájemci.

   Pokud budete dne 30.6.2022 ve 12:00 chtít vypudit nájemce z bytu a pozvete si k tomu policisty, pak možná Vás rovnou odvedou na služebnu a sepíší s Vámi protokol o neoprávněném vniknutí do cizího obydlí.  To je trestný čin, člověče.

   A pokud byste sepsal s jiným nájemcem smlouvu o nájmu s počátkem dne 30.6.2022 ve 13:00 hodin, pak půjde o smlouvu absolutně neplatnou: pokusil jste se pronajmout byt, který ovšem nebude v okamžiku sjednaného předání bytu právně volný.

   Právo je jako ostře nabroušený á břitva: když ji uchopíte nešikovně a nedáte si pozor na to co děláte, ošklivě se poraníte.

  • #28974 Odpovědět
   Toník Halaška
   Host

   <p class=”MsoNormal”>Děkuji Vám za Vaše informace a správnou terminologii. <span style=”mso-spacerun: yes;”> </span></p>
   <p class=”MsoNormal”>Chápu, máte pravdu. Dne 30.6.2022 přesně ve 24:00 hodin 00 minut a 00 vteřin končí nájem a věci k tomu spojené a veškeré úkony před tímto časem budou neoprávněné. <span style=”mso-spacerun: yes;”> </span></p>
   <p class=”MsoNormal”>Smlouva samotná tedy nekončí, pouze nájem. Je i přesto možné tedy od 1.7.2022 například 11:00 hodin , byt pronajmout a sepsat novou smlouvu s jiným nájemcem? Bude toto řešení již právně správně ?</p>
   <p class=”MsoNormal”>Pokud ano, mohl by do bytu teda vstoupit nový nájemce s novou nájemní smlouvou a mohl ihned vyhodit ze svého obydlí vetřelce i s jeho věcmi ? <span style=”mso-spacerun: yes;”> </span>( čerpal jsem z místních příspěvku a odpovědí )</p>
   <p class=”MsoNormal”>Pokud ne , Prosím jakým způsobem by jste sám celkově postupoval, aby byl nájemce co nejdříve vystěhovaný, v případě že by nechtěl opustit byt po ukončení nájmu. Tj toho 30.6.2022 ( I za cenu finanční ztráty, např. ukončení veškerých smluv bez náhrady škody, <span style=”mso-spacerun: yes;”> </span>pokud je něco takového vůbec možné.. atd )</p>
   Děkují Toník

  • #28975 Odpovědět
   Toník Halaška
   Host

   <p class=”MsoNormal”>Děkuji Vám za Vaše informace a správnou terminologii.</p>
   <p class=”MsoNormal”>Chápu, máte pravdu. Dne 30.6.2022 přesně ve 24:00 hodin 00 minut a 00 vteřin končí nájem a věci k tomu spojené a veškeré úkony před tímto časem budou neoprávněné.</p>
   <p class=”MsoNormal”>Smlouva samotná tedy nekončí, pouze nájem. Je i přesto možné tedy od 1.7.2022 například 11:00 hodin , byt pronajmout a sepsat novou smlouvu s jiným nájemcem? Bude toto řešení již právně správně ?</p>
   <p class=”MsoNormal”>Pokud ano, mohl by do bytu teda vstoupit nový nájemce s novou nájemní smlouvou a mohl ihned vyhodit ze svého obydlí vetřelce i s jeho věcmi ?  ( čerpal jsem z místních příspěvku a odpovědí )</p>
   <p class=”MsoNormal”>Pokud ne , Prosím jakým způsobem by jste sám celkově postupoval, aby byl nájemce co nejdříve vystěhovaný, v případě že by nechtěl opustit byt po ukončení nájmu. Tj toho 30.6.2022 ( I za cenu finanční ztráty, např. ukončení veškerých smluv bez náhrady škody,  pokud je něco takového vůbec možné.. atd )</p>
   Děkují Toník

    

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
Odpověď na: Můžu nastěhovat nového nájemníka do bytu s předchozím nájemníkem ?

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: