Může konat výbor SVJ s propadlým funkčním obdobím?

 • Toto téma obsahuje celkem 11 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel PavelPavel a poslední změna proběhla před 6 měsíci a 2 týdny.
 • Vytvořil
  Téma
 • #25293 Odpovědět
  proX
  Host

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké a zda vůbec jsou pravomoci u výboru SVJ, kterému skončilo volební období. Nejedná se o konec v době nouzového stavu. Výboru skončil mandát už před dvěma roky. Teď se snažíme jako členové dát všechno dohromady. Teď potřebujeme podepsat smlouvu s účetní firmou. Kdo nyní může za SVJ jednat? Volbu nového výboru dřív nestihneme.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #25296
    Ladislav Laker
   Host

   Vaše SVJ stále má svůj statutární orgán. Je naprosto bezvýznamné že členům výboru “skončil mandát”.

   Zákon je jednoznačný: za právnickou osobu SVJ jednají osoby uvedené ve veřejném  rejstříku. Takže účetní “firma” – pokud zná a respektuje zákon – by mohla a měla kontrolovat zda za SVJ právně jednají ty osoby, které jsou uvedeny v rejstříku.

   Skutečnosti zveřejněné v rejstříku jsou účinné vůči každému. Při tom je bezvýznamné, zda členové výboru uvedení v rejstříku “přesluhují”, nebo byli mezitím řádně zvoleni na další funkční období. To se z informací v rejstříku nedá nijak rozpoznat. Do rejstříku se totiž předem nezapisuje do kdy je člen statutárního orgánu ve funkci. Zapsaná skutečnost platí dokud nedojde k jejímu výmazu.

   Odpovědět
  • #25453
    Blanka Nyčová
   Host

   Jsem členem výboru SVJ od r.2018.Jménem výboru mám dotaz ?Našemu předsedovi

   SVJ KONČIL MANDÁT K 24.11.2020v DNEŠNÍ COVIDOVÉ době se nemůžeme sejít a zvolit nového předsedu doslechla jsem se ,že existuje  zákon,který prodlužuje mandát do konce roku 2020.Nyní je opět kritická doba a proto bychom chtěli mandát předsedy prodloužit s jeho již souhlasem alespoň do 30.6.2021.Zákon z loňského roku  je pravděpodobně takto prodloužen prosím o sdělení existence platnosti tohoto zákona.Náš předseda SVJ svoji funkci doposud vykonává již 10 let úspěšně a je ochoten si mandát prodloužit ještě o půl roku jsme SVJ o velikosti 34 bytových jednotek a proto bychom chtěli volit nového předsedu přímo na schůzi SVJ  .Děkuji Nyčová.

   Odpovědět
   • #25459
    Pavel Pavel
    Účastník

    Paní Nyčová,

    píšete, že Váš předseda “úspěšně” vykonává funkci již 10 let.

    Nahlédnutím do veřejného rejstříku lze zjistit, že jste ani jednou neuložili účetní závěrku. Tím soustavně porušujete zákon o účetnictví, zákon o věřejných rejstřících etc. Sankce nejsou malé.

    Hezký den!

    Odpovědět
    • #25460
      lojza
     Host

     for Pavel

     Nechápu proč bych měl roční závěrku vystavovat v nějakém rejstříku. Stačí snad že ji pošlu přes datovou schránku na FÚ.

     Odpovědět
    • #25461
     Pavel Pavel
     Účastník

     Lojzo,

     od roku 2022 mohou obchodní korporace postupovat jak uvádíte. Pošlou účetní závěrku na FÚ, které ji předá do veřejného rejstříku (§ 21b ZoÚ).

     Ovšem do té doby musí obchodní korporace do veřejného rejstříku předávat ÚZ přímo.

     Uvedený § 21b ZoÚ se nebude vztahovat mj. na SVJ.

     Jak jsem uváděl sankce jsou značné a státní rozpočet je v opakovaném deficitu. Takže doporučuji předpisy neporušovat.

     Hezký den!

     Odpovědět
    • #25470
      lojza
     Host

     Pavle, děkuji za upozornění, předpokládám, že pokud jsme si jako malé BD “vystačili” od roku 1997 pouze s FÚ, tak už ten rok 2021 nějak přežijeme bez újmy:-)

     Odpovědět
    • #25471
     Pavel Pavel
     Účastník

     Lojzo,

     soud musí podle § 104 zákona č. 304/2013 Sb. nejdříve vyzvat k uložení ÚZ a teprve po neuposlechnutí může udělit pokutu až 100 000 Kč. Po výzvě skoro každý rád uloží. Takže pokut mnoho není.

     Bohužel podle zákona o účetnictví není nutné nejdříve vyzývat. Na druhé straně je ale pravda, že jsem zase o pokutě podle zákona o účetnictví neslyšel, což neznamená, že se neudělují.

     Hezký den!

     Odpovědět
  • #25454
    Ladislav Laker
   Host

   V první řadě je třeba upozornit,že se mýlíte ohledně volby předsedy. Ten není volen “na schůzi SVJ”, nýbrž na schůzi výboru SVJ. O předsedovi hlasují pouze členové výboru a volen může být pouze člen výboru. To platí, pokud nemáte nějaké exotické stanovy.

   Není zřejmé co míníte výrazem “skončil mu mandát”. Je-li stále zapsán v rejstříku SVJ s funkcí “předseda výboru”, pak je nepochybně předsedou výboru. Zákon je v tomto jednoznačný.

   Odpovědět
   • #25455
     Blanka Nyčová
    Host

    Děkuji za odpověď doposud jsme  volili členy výboru a předsedu výboru schvalovali dle stanov na společném shromáždění SVJ a každý se k volbě vyjadřoval máme tříčlenný výbor a všichni jsme zapsáni v rejstříku.Samozřejmě  návrh na předsedu vždy vycházel z návrhu výboru.Nyčová

    Odpovědět
    • #25458
      Ladislav Laker
     Host

     Paní Blanko, ve vašich stanovách v článku XVI Výbor máte jednoznačně uvedeno: “Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů”. Pokud to ve vašem SVJ řešíte jinak, pak porušujete stanovy.

     Rejstříkový soud zpravidla k zápisu předsedy a místopředsedy požaduje doložit (kromě jejich souhlasů s výkonem funkce) i zápis ze schůze výboru se záznamem o proběhlé volbě. Je ovšem typické, že soudní úředníci nekontrolují obsah dokládaných listin a neporovnávají jej s obsahem stanov.

     Ve vašich stanovách máte v článku XVII odst. 14 vyjmenovány důvody pro ukončení členství ve výboru. Jedním z tam vyjmenovaných důvodů je “uplynutí funkčního období”.  Ovšem – jak už jsem napsal – jména a funkce členů výboru jsou zveřejněna v rejstříku SVJ – a tam uvedené skutečnosti jsou účinné vůči každému, kdo důvěřuje údaji zapsanému do veřejného rejstříku (§ 8 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb.). Jednání za SVJ navenek tedy nemůže být zpochybněno ani ze strany SVJ, ani ze strany smluvních partnerů SVJ.

     Skutečnost, že členovi výboru skončilo funkční období, se může projevit pouze uvnitř SVJ (mezi osobami, které znají skutečný stav). Případná náprava je možná tak, že osoba která prokáže právní zájem požádá rejstříkový soud o změnu zapsané skutečnosti a předloží k tomu potřebné doklady.

     Existuje zákonnná možnost: členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě (§ 246 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.).  Tuto možnost lze použít právě v případech, kdy je třeba “natáhnout funkční období” člena výboru o několik měsíců bez nové volby. Kooptace se považuje za nové uvedení do funkce; jde-li o stejnou osobu, není třeba v rejstříku měnit tam zapsané skutečnosti.

     Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
Odpověď na: Může konat výbor SVJ s propadlým funkčním obdobím?

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?