Měsíční platby do fondu

 • Toto téma obsahuje celkem 8 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel RadasRadas a poslední změna proběhla před 5 měsíci a 3 týdny.
 • Vytvořil
  Téma
 • #25667 Odpovědět
  RadasRadas
  Účastník

  Dobrý den,
  Pravidla pro příspěvky na správu domu a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek

  Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na správu domu a pozemku ve výši a lhůtě určené shromážděním

  Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, zejména se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad
  Jak je to prosím myšleno, moc tomu nerozumím o jakou velikost se jedná a jak se to počítá

  Lze nastavit aby každý platit za svou jednotku a cena by byla určená velikostí jednotky?

  Jaké má výhody a nevýhody výpočet plateb z podílu na společných částech a za samotnou jednotku?

  Děkuji s pozdravem

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #25670
    Ladislav Laker
   Host

   V první řadě Vás zajímá podíl na společných částech domu. Ten najdete v prohlášení a také v katastru, ve výpisu jednotek vašeho domu. Prohlášení je vloženo ve sbírce listin rejstříkového soudu a dostanete se k němu nahlížením do “obchodního” rejstříku. Nahlížení do záznamů katastru je možné přes webový prohlížeč.

   V prohlášení najdete i případné určení které společné části domu užvá některý vlastník jednotky výlučně  (jen pro sebe) a jakou částku navíc je za to povinen hradit. My Vám to neřekneme. Neznáme obsah vašeho prohlášení.

   Samozřejmě že se nic neplatí “za jednotku”. Všechny náklady na Vaši jednotku nesete pouze Vy sama. Jak jinak byste si to představovala?

   Odpovědět
  • #25671
   Radas Radas
   Účastník

   Děkuji za odpověď, jsme na úplném začátku a máme zatím hotové stanovy, kde je tento text plateb zmíněn,

   Jen se chci dostat k nějaké rozumné variantě a nevím přesně jak to chodí, tak se  pokouším zjistit  podrobnější informace, abychom předešly zbytečným rozporům a bylo všem jasné co se požaduje.

   Někdo platí jen za metry jednotky + příspěvek na různou administrativu a někdo platí z podílu na společných částech ve které je započítána i bytová jednotka(předpokládám) + příspěvek na různou administrativu.

   Díval jsem se do katastru jednotek a každá jednotka má podílové číslo jiné, příklad 265/1954,

    

   • Odpověď byla upravena před 5 měsíci a 3 týdny uživatelem RadasRadas.
   • Odpověď byla upravena před 5 měsíci a 3 týdny uživatelem RadasRadas.
   Odpovědět
   • #25676
    MilanMkujbc mku03375
    Host

    V našich stanovách máme na toto “téma” následující text:
    “… Vlastník jednotky je povinen zejména:
     b) přispívat na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, pokud není stanoveno jinak. …
    … Do působnosti shromáždění patří:
    … schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období …
    V katastru nemovitostí je u každé jednotky celková plocha (vč. podílu na společných prostorách) lomeno součtem všech ploch. Pokud je u některé jednotky za lomítkem číslo menší než u jiných jednotek, je třeba plochu (před lomítkem) vynásobit tak, aby se srovnal údaj za lomítkem s ostatními jednotkami. Tím dostanete údaj, ze kterého se bude vycházet při stanovení výše příspěvku do fondu oprav.
    Na shromáždění jsme si schválili příspěvek ve výši Kč xx,- / 1 m2 plochy bytu vč. podílu na společných prostorách.

    Odpovědět
    • #25679
      Ladislav Laker
     Host

     POZOR! Co zde napsal mku03375 může být vadné a protizákonné. Možná v jejich SVJ je to takto v pořádku, ale nedá se to slepě přenášet do jiných SVJ.

     První věta, kterou citoval mku03375 je určitě naprosto nesmyslná a nic neříká o tom odkud SVJ bere informace o výši platební povinnosti jednotlivých vlastníků jednotek.  Povinnost vlastníka jednotky hradit podle svého podílu  (případně i jeho povinnost hradit něco navíc z důvodu výlučného užívání společné části) je totiž zakotvena v prohlášení.  Ta věta měla tedy znít takto:

     “Vlastník jednotky je povinen podílet se na nákladech správy domu a pozemku způsobem, který je určen v prohlášení.”  

     Dále píše mku03375 nepravdu o jakýchsi “plochách”, které prý jsou uvedeny v katastru. Není to pravda. V katastru jsou uvedeny spoluvlastnické podíly! Celkový součet spoluvlastnickýchh podílů je vždy roven jedné.  Spoluvlastnické podíly nemusí odpovídat poměru podlahových ploch bytů – to je notoricky známá skutečnost, uzákoněná v českém právním řádu již od roku 2012.

     Je asi zbytečné dodávat, že v účetnictví SVJ neexistuje žádný “fond oprav”, takže na tento neexistující účel nikdo nic nehradí. Skutečný důvod plateb je zcela jiný.

     Odpovědět
    • #25680
     MilanMkujbc mku03375
     Host

     2 LL: Děkuji Vám, že jste mě utřel jako loužičku… Citace je ze stanov, které nám v souvislosti s novelou občanského zákoníku vypracoval právník, jehož články se občas objevují i na tomto webu. “Podílení se vlastníků na platbě příspěvků …. věc mezi vlastníky jednotek, která je od počátku uvedena v prohlášení” – ano, že se vlastník podílí je jasné, jakou částkou se podílí stanovuje/schvaluje shromáždění vlastníků jako nejvyšší orgán. Máte-li problém s pojmem “plocha”, používejte “podíl”, ve výsledku je to totéž, jen podíl je vyjádřen v katastru desetinásobkem “plochy”. Nevím, koho by mohlo svádět k tomu, že “shromáždění může některým vlastníkům jednotek určit vyšší (nebo nižší)platby, nežli jim přísluší podle jejich spoluvlastnického podílu”, neboť jak jsem uvedl, příspěvek je schválen v Kč / 1m2, a vynásobení podílu částkou snad není v rozporu s Vámi zmiňovanou judikaturou. Pojem “Fond oprav” používáme v našem SVJ již přes 20 let a nikomu nevadí,, že i po změně legislativy – některým vlastníkům je jasné, co to je a co se z něj hradí.

     Jinak Vám tímto děkuji, že jste mě vyléčil z toho, abych občas přispěl praktickými zkušenostmi.

     Odpovědět
    • #25681
     MilanMkujbc mku03375
     Host

     Oprava – nikoliv “některým” ale “všem”…

     Odpovědět
   • #25678
     Ladislav Laker
    Host

    Pokud Vám jde o obsah stanov, pak je v nich naprosto zbytečná a nesmyslná část začínající “Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru …”. 

    Jde totiž o opsané ustanovení ze zákona č. 89/2012 Sb.. Právnická osoba SVJ však není oprávněna nijak měnit zákonem předepsaný způsob přispívání na správu společných částí domu a pozemku. Takže tento text nemá ve stanovách co dělat. SVJ strká zbytečně nos do věcí, do kterých této právnické osobě vůbec nic není, a které nemůže nijak změnit ani ovlivnit.

    Jak se vlastníci jednotek podílejí na platbě příspěvků/záloh na správu – to je pouze věc mezi vlastníky jednotek, která je od počátku uvedena v prohlášení.

    Nelíbí se mi ani první věta, tedy text “Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na správu domu a pozemku ve výši a lhůtě určené shromážděním”. Tato část je v rozporu se zákonem i s konstantní judikaturou.

    Judikatura (včetně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu) už před lety dovodila, že shromáždění může rozhodovat pouze o CELKOVÉ výši platby na správu. Rozdělení této platební povinnosti na jednotlivé vlastníky jednotek provede statutární orgán SVJ, přičemž je povinen dodržet dělení podle spoluvlastnických podílů.  Vaše formulace by mohla svádět k domněnce, že shromáždění může některým vlastníkům jednotek určit vyšší (nebo nižší) platby, nežli jim přísluší podle jejich spoluvlastnického podílu. Tak tomu ovšem není. SVJ (a shromáždění jako nejvyšší orgán této právnické osoby) je vázáno obsahem prohlášení a nesmí se od něj odchýlit.

    Nic z těch dvou odstavců tedy není správně. Jen z toho co jste zde zveřejnil se jeví, že vaše stanovy jsou vadné a nejspíše obsahují spoustu dalších chyb.

    Odpovědět
  • #25711
   Radas Radas
   Účastník

   Děkuji Vám za vaše odpovědi, velice si toho vážím

   Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
Odpověď na: Měsíční platby do fondu

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?