Jaké díly "tepla" použít při výpočtu ceny za 1 díl ???

 • Toto téma obsahuje celkem 2 odpovědi. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel jkremljkreml a poslední změna proběhla před 2 roky a 11 měsíci.
 • Vytvořil
  Téma
 • #2316 Odpovědět
  jkremljkreml
  Účastník

  V jednom rozhovoru na tomto portálu jsem si přečetl, že lze vypočítat cenu za jeden díl “tepla”, a to tak, že výši spotřebních nákladů za vytápění (což je 50 % z celkových nákladů) podělíme spotřebovanými díly tepla.

  Chci si ujasnit, co se za “spotřebované díly” považuje ? K této otázce mě vede – dle mého názoru – nepřesné pojmenování přepočtených dílů ve vyúčtování naší účetní firmy, která právě tyto přepočtené díly nazývá díly spotřebovanými. Dle mého názoru je to nejen nepřesné, ale i matoucí !

  Nechci si tady hrát na nějaké “slovíčkaření”, ale v zájmu přesnosti i objektivity se domnívám, že “spotřebované díly” jsou přece ty “naměřené a odečtené”, nikoliv ty přepočtené !!!

  Takže které díly pro správný výpočet ceny za 1 spotřebovaný díl použít – naměřené nebo přepočtené ???

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #2381

   Dobrý den, spotřební složka nákladů na teplo v Kč (např. 50%) se rozúčtuje v poměru náměrů měřičů tepla či indikátorů vytápění a to s použitím přepočtových koeficientů. U indikátorů instalovaných na otopných tělesech se odečet z přístroje přepočítává tzv. koeficientem výkonu otopného tělesa a dále pak koeficientem polohy místnosti. U měřičů tepla instalovaných na vstupu do bytu se spotřeba přepočítává koeficientem polohy bytu. Do vyúčtování spotřební složky nákladů na teplo tedy vstupují tzv. přepočtené dílky, nikoliv naměřené a odečtené.

   Odpovědět
   • #2384
    jkreml jkreml
    Účastník

    Děkuji Vám – paní Trčková – za odpověď.

    Ve Vaší odpovědi mě zaujalo Vaše konstatování, že “u indikátorů instalovaných na otopných tělesech se odečet z přístroje přepočítává tzv. koeficientem výkonu otopného tělesa” a dále pak koeficientem polohy místnosti.

    Přiznám se, že o tzv. “koeficientu výkonu otopného tělesa” slyším poprvé … Můžete mi k tomu – prosím – říci něco bližšího ?! Kde – odkud se ten koeficient bere ?, kde a jak ho získat ??

    A u “koeficientů polohy místnosti” se Vás chci zeptat na takovouto záležitost. Nejdříve Vám sdělím moji zkušenost.

    Při vyúčtování za teplo jsem zjistil, že nám byly firmou, která nám dělá odečty a dále pak na základě těchto odečtů zpracovává pro účetní firmu tzv. “hotové podklady”(to zpracování do formy “hotových podkladů” spočívá v tom, že odečtené hodnoty dílů vynásobí hodnotou koeficientů), svévolně změněny hodnoty polohových koeficientů, a tím nám vlastně tato firma zavedla takové “skryté okrádání”.

    Když jsem tuto skutečnost zjistil, tak jsem hledal příčinu této skutečnosti. Zjistil jsem, že změnu hodnot polohových koeficientů (dále jen poko) řeší “Zákonná pravidla (dále jen ZP) ARTAVu” –  což je Asociace rozúčtovatelů tepla a vody (artav.cz).

    Tato Asociace ve svých ZP uvádí, že změna hodnot polohových koeficientů je možná jen po předchozím odborném výpočtu nových hodnot (např. po zateplení domu) a jejich následném schválení rozhodovacím orgánem daného subjektu, což v případě našeho Společenství vlastníků (dále jen Sv) je naše shromáždění. 

    V našem případě nebyl proveden ani nový výpočet hodnot poko, ani nebylo nic projednáno a tudíž ani schváleno naším shromážděním !!! Přesto tato firma tyto změny hodnot provedla !!!

    Celá tato záležitost je navíc komplikována tím, že tato firma před provedením těchto změn hodnot poko, si na osobním jednání se zástupci našeho Sv vyžádala zaslání naší “žádosti o provedení změn hodnot poko”, ačkoliv k tomu nemá žádné zákonné právo a není takovýto postup dohodnut ani ve smlouvě našeho Sv s touto firmou. Nicméně naši “neznalí a bez zájmu pracující zástupci” jim tuto žádost poslali … …

    Protože ale vůbec nevěděli o co jde (nepochopitelné je, že se o takovéto záležitosti šli radit do firmy, která nám dělá pouze odečty … !!!), tak poslali žádost na “přepočet indexů spotřeby tepla”… …, což zdaleka není to, co bylo požadováno a i nakonec provedeno … …

    Už jenom tato skutečnost svědčí o tom, že se jedná o nevěrohodnou žádost a právní paskvil !!! Navíc tato žádost nebyla  –  tak, jak to stanovují a požadují naše Stanovy  –  ani projednána, ani schválena naším shSv.

    Nejdůležitějším a nejpodstatnějším faktem však je, že tato žádost je naprosto nicotná, nevýznamná a nedůležitá na základě zákonných pravidel ARTAVu !!!

    Přes to všechno, nám naše účetní firma, která dostala (a stále – již 4. rokem dostává !!!) od této firmy ty tzv. “hotové podklady” – podvodně a zkresleně zpracované na základě svévolně změněných hodnot poko !!! – , předložila vyúčtování za teplo, které neodpovídá objektivním skutečnostem a naše náklady na teplo jsou tak “o něco” vyšší !!!

    Je zde zcela jasné a zřetelné porušení několika zákonů, jedná se zde o očividný několikanásobný podvod !!!, a to jak ze strany našeho bývalého předsedy, tak firmy, která nám dělá odečty a bez naší dohody a souhlasu našeho Sv zpracovává a poskytuje účetní firmě podvodné a zkreslené podklady, a konečně i o podvod naší účetní firmy, která si žádným způsobem neprověřuje zaslané podklady a bez ověření a potřebné verifikace je zapracovává do našeho konečného vyúčtování.

    A aby to bylo ještě složitější a komplikovanější, tak naše Sv o 16 členech mafiánsky ovládá bývalý předseda, který to vše vlastně způsobil a zavinil svou neznalostí, nezájmem a diletantismem, a tak i staronový předseda, který byl i v tom bývalém výboru, nechtějí tyto skutečnosti řešit, a dělají všechno proto, aby k jednání o těchto skutečnostech nedošlo … … A ostatní členové tomu všemu vůbec nerozumí, nemají ani zájem tomu porozumět, takže ke všemu jen přihlížejí a navíc je jim to všechno jedno … …, dokonce i to, že v důsledku těchto podvodů jsou každoročně již od roku 2015 skrytě okrádáni !!!

    Moje otázka je tedy prostá – můžete mi poradit, jak v takovéto situaci postupovat ??? Jak ji řešit ???

    Paradoxem toho všeho je navíc skutečnost, že tou účetní firmou, která nás občany takto skrytě okrádá je bytový odbor města !!! A tou soukromou firmou, která vlastně “chytře vmanipulovala do role zloděje a šmejda” náš bytový odbor města, je firma, kterou si naše “městská vrchnost” zde vybudovala za posledních 20 let tím, že ji “nevšímavě” nechala a stále nechává přednostně a jak je libo – “vysávat městský rozpočet pro její soukromé účely” … !!!

    Může si bytový odbor města vůbec dovolit takto ignorovat a přehlížet zákonná pravidla ARTAVu ??? Podle mých poznání o těchto pravidlech vůbec nic na bytovém odboru úřadu města nevěděli !!! A ani dnes  –  i když jsem jim vše vysvětlil a zaslal odkaz na tato pravidla již v červnu 2016 -, stále dělají, že se jich to netýká … …, a stále nás již 4. rokem společně a skrytě okrádají !!! 

    A velmi pravděpodobně se tato skrytá zlodějna a okrádání občanů netýká jen naší bytové jednotky a našeho Sv, ale všech Sv v našem městě, kterým účetnictví a tím také i vyúčtování dělá bytový odbor města !!!

     

    Odpovědět
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Jaké díly "tepla" použít při výpočtu ceny za 1 díl ???

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?