Jak odvolat předsedu SVJ

 • Toto téma obsahuje celkem 10 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Miroslav Jerije a poslední změna proběhla před 3 týdny.
 • Vytvořil
  Téma
 • #25196 Odpovědět
  Jan85
  Host

  Dobrý den, jak máme postupovat, když potřebujeme odvolat předsedu SVJ? Důvod je jednoduchý – nekoná svoji funkci a ani se s ním nedá na ničem domluvit.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 vláken odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #25197
   MilanMkujbc mku03375
   Host

   Postupujte podle ustanovení a) NOZ 89/2012 Sb., b) stanov Vašeho SVJ.  – nechte svolat schůzi shromáždění vlastníků s programem. Nebude-li předseda, potažmo výbor ve stanovené lhůtě konat, svolejte ji sami podle ustanovení výše uvedených bodů a) a b). Nezapomeňte na počet hlasů členů SVJ, potřebný pro tento postup.

   Jen poznámka – předpokládám, že postup pro svolání schůze shromáždění vlastníků členy (nikoliv výborem) máte zakotven ve stanovách.

   Odpovědět
   • #28177
     Milan Burda
    Host

    Nemyslím, že vaše odpověď je až zas tak přesná. §89 NOZ v zásadě až zas tak problém neřeší. Většina Stanov by se pak zásadně neměla odchýlit od litery zákona. V zásadě platí, že pokud Stanovy odporují zákonu, nadřazen je zákon – v případě napadení u soudu pak SS vychází ze zákonů. Stanovy se mohou lišit, pokud jsou třeba přísnější než zákon nikoli naopak

    Obecně je předseda Výboru SVJ či jiné koorporace povinen jednat formou řádného hospodáře – zde kolize nedokonalosti zákona – má být SPRÁVCE – neb předseda je správcem společné věci. Člen výboru je podřízen Předseovi – ten jej úkoluje Výbor volí Shromáždění – též odvolává celý výbor nebo jen některého člena

    A k odpovědi, jíž doplnil hned další – Svolat Shromáždění může kterýkoli člen SVJ pokud k podpoře získá 2/3 vlastníků (tento počet naopak může být upraven Stanovami)

    Odpovědět
    • #28178
      Ladislav Laker
     Host

     Burda zde píše nesmysly. Ignorujte jej.

     Odpovědět
  • #25198
   Pavel Pavel
   Účastník

   Jane85,

   1) uvádíte zde většinový názor? Bez většiny nic nezmůžete

   2) odvolat někoho není problém, ale máte někoho lepšího?

   3) ve stupni PES 3 Covid se uvnitř může sejít max. 10 lidí. Přitom dnes je PES na hranici a hrozí, že se přejde na stupeň 4.

    

   Hezký den a hlavně zdraví!

    

   Odpovědět
   • #25199
    MilanMkujbc mku03375
    Host

    Pokud bude mít dostatečný počet plných mocí (u SVJ není limit, u BD ano), potom se to dá zrealizovat i za stávající situace !!!

    Odpovědět
  • #25309
    Kolmašová
   Host

   Prosím konkrétní informaci, jak odvolat předsedu SVJ, který si bez schválení dělá co chce, protože má skoupeno 49 procent bytových jednotek. Všechny akce si koordinuje sám, jen to, že nikdo nechtěl jeho funkci dělat, byl opět zvolen. Ale situace se již vyhrocuje a bylo by možné jeho funkci předat  Správě majetku.Bohužel nejsou zpracovány nové Stanovy.

   Odpovědět
  • #25310
    Ladislav Laker
   Host

   Otázky typu “jak odvolat předsedu” jsou buď zbytečné, nebo jsou nesmyslné.

   O zbytečnou otázku jde, protože postup volby i odvolání člena výboru je jistě uveden  ve stanovách SVJ. Pokud si tazatel(ka) nedovede ani přečíst stanovy a zařídit se podle nich, pak nemá smysl aby se snažil(a) iniciovat nějaké změny v SVJ.

   O nesmyslnou otázku jde pokud SVJ nemá výbor, nýbrž jednočlenný statutární orgán – předsedu společenství vlastníků jednotek. V tomto případě je otázka o odvolání naprostým nesmyslem, protože vždy jde v první řadě o to, aby právnická osoba SVJ měla statutární orgán. Je tedy třeba namísto odvolání řešit volbu nového předsedy SVJ. Teprve volbou může být dosavadní předseda nahrazen. Opět platí, že dotazem na “odvolání” dává tazatel(ka) najevo že nerozumí tomu co se děje v SVJ.

   Pro paní Kolmašovou: Není pro mne srozumitelná Vaše poznámka že “bohužel nejsou zpracovány nové stanovy”. Vaše SVJ přece stanovy má, a jsou nepochybně vloženy v rejstříku. V čem vidíte souvislost s volbou/odvoláním člena statutárního orgánu?

   Odpovědět
  • #25508
    Patrik Štrait
   Host

   Ještě bych doplnil pana Lakera o to, že může jít i o nesmyslnou otázku i v případě že SVJ výbor má. Častým případem je zavedená praxe, že shromáždění volí pouze jednotlivé členy výbor, tedy výbor celý, ale již není v pravomoci shromáždění určovat a rozdělovat funkce ve výboru, tzn. kdo bude předseda, místopředseda atd. To má v pravomoci výbor, který si na svém prvním zasedání role rozdělí. V takovém případě pak shromáždění nemůže rozhodnout o odvolání někoho z funkce (z funkce předsedy), může jen rozhodnout o odvolání někoho z výboru.

   Znalost stanov je naprosto klíčová.

   Odpovědět
  • #28183
    Miroslav Jerije
   Host

   Tato otázka nemá řešení. Pokud má arogantní předsedaJak odvolat předsedu SVJ

   VYTVOŘIL

   TÉMA

   05/12/2020 v 11:37 #25196ODPOVĚDĚT

    

   Jan85

   Dobrý den, jak máme postupovat, když potřebujeme odvolat předsedu SVJ? Důvod je jednoduchý – nekoná svoji funkci a ani se s ním nedá na ničem domluvit.

    

   ODPOVĚDI

   05/12/2020 V 11:48#25197

   MilanMkujbc

   mku03375

   Postupujte podle ustanovení a) NOZ 89/2012 Sb., b) stanov Vašeho SVJ.  – nechte svolat schůzi shromáždění vlastníků s programem. Nebude-li předseda, potažmo výbor ve stanovené lhůtě konat, svolejte ji sami podle ustanovení výše uvedených bodů a) a b). Nezapomeňte na počet hlasů členů SVJ, potřebný pro tento postup.

    

   Jen poznámka – předpokládám, že postup pro svolání schůze shromáždění vlastníků členy (nikoliv výborem) máte zakotven ve stanovách.

    

   ODPOVĚDĚT

   24/12/2021 V 17:54#28177

    

   Milan Burda

   Nemyslím, že vaše odpověď je až zas tak přesná. §89 NOZ v zásadě až zas tak problém neřeší. Většina Stanov by se pak zásadně neměla odchýlit od litery zákona. V zásadě platí, že pokud Stanovy odporují zákonu, nadřazen je zákon – v případě napadení u soudu pak SS vychází ze zákonů. Stanovy se mohou lišit, pokud jsou třeba přísnější než zákon nikoli naopak

    

   Obecně je předseda Výboru SVJ či jiné koorporace povinen jednat formou řádného hospodáře – zde kolize nedokonalosti zákona – má být SPRÁVCE – neb předseda je správcem společné věci. Člen výboru je podřízen Předseovi – ten jej úkoluje Výbor volí Shromáždění – též odvolává celý výbor nebo jen některého člena

    

   A k odpovědi, jíž doplnil hned další – Svolat Shromáždění může kterýkoli člen SVJ pokud k podpoře získá 2/3 vlastníků (tento počet naopak může být upraven Stanovami)

    

   ODPOVĚDĚT

   25/12/2021 V 13:56#28178

    

   Ladislav Laker

   Burda zde píše nesmysly. Ignorujte jej.

    

   ODPOVĚDĚT

   05/12/2020 V 13:00#25198

   Pavel

   Pavel

   Jane85,

    

   1) uvádíte zde většinový názor? Bez většiny nic nezmůžete

    

   2) odvolat někoho není problém, ale máte někoho lepšího?

    

   3) ve stupni PES 3 Covid se uvnitř může sejít max. 10 lidí. Přitom dnes je PES na hranici a hrozí, že se přejde na stupeň 4.

    

    

    

   Hezký den a hlavně zdraví!

    

    

    

   ODPOVĚDĚT

   05/12/2020 V 15:16#25199

   MilanMkujbc

   mku03375

   Pokud bude mít dostatečný počet plných mocí (u SVJ není limit, u BD ano), potom se to dá zrealizovat i za stávající situace !!!

    

   ODPOVĚDĚT

   18/12/2020 V 15:54#25309

    

   Kolmašová

   Prosím konkrétní informaci, jak odvolat předsedu SVJ, který si bez schválení dělá co chce, protože má skoupeno 49 procent bytových jednotek. Všechny akce si koordinuje sám, jen to, že nikdo nechtěl jeho funkci dělat, byl opět zvolen. Ale situace se již vyhrocuje a bylo by možné jeho funkci předat  Správě majetku.Bohužel nejsou zpracovány nové Stanovy.

    

   ODPOVĚDĚT

   18/12/2020 V 20:28#25310

    

   Ladislav Laker

   Otázky typu “jak odvolat předsedu” jsou buď zbytečné, nebo jsou nesmyslné.

    

   O zbytečnou otázku jde, protože postup volby i odvolání člena výboru je jistě uveden  ve stanovách SVJ. Pokud si tazatel(ka) nedovede ani přečíst stanovy a zařídit se podle nich, pak nemá smysl aby se snažil(a) iniciovat nějaké změny v SVJ.

    

   O nesmyslnou otázku jde pokud SVJ nemá výbor, nýbrž jednočlenný statutární orgán – předsedu společenství vlastníků jednotek. V tomto případě je otázka o odvolání naprostým nesmyslem, protože vždy jde v první řadě o to, aby právnická osoba SVJ měla statutární orgán. Je tedy třeba namísto odvolání řešit volbu nového předsedy SVJ. Teprve volbou může být dosavadní předseda nahrazen. Opět platí, že dotazem na “odvolání” dává tazatel(ka) najevo že nerozumí tomu co se děje v SVJ.

    

   Pro paní Kolmašovou: Není pro mne srozumitelná Vaše poznámka že “bohužel nejsou zpracovány nové stanovy”. Vaše SVJ přece stanovy má, a jsou nepochybně vloženy v rejstříku. V čem vidíte souvislost s volbou/odvoláním člena statutárního orgánu?

    

   ODPOVĚDĚT

   15/01/2021 V 18:38#25508

    

   Patrik Štrait

   Ještě bych doplnil pana Lakera o to, že může jít i o nesmyslnou otázku i v případě že SVJ výbor má. Častým případem je zavedená praxe, že shromáždění volí pouze jednotlivé členy výbor, tedy výbor celý, ale již není v pravomoci shromáždění určovat a rozdělovat funkce ve výboru, tzn. kdo bude předseda, místopředseda atd. To má v pravomoci výbor, který si na svém prvním zasedání role rozdělí. V takovém případě pak shromáždění nemůže rozhodnout o odvolání někoho z funkce (z funkce předsedy), může jen rozhodnout o odvolání někoho z výboru.

    

   Znalost stanov je naprosto klíčová.

    

   ODPOVĚDĚT může se předseda mstít členům SVJ, kteří naznačují nespokojenost s řízením SVJ a prací výboru. Například tím, že jim předepíše vyšší spotřebu vody nebo tepla, nebo je jinak buzeruje, uráží, zesměšňuje a brání jim tak uplatňovat jejich práva, dokonce i tím, že nepřipustí, aby mohli být zvoleni na shromáždění do výboru společenství. I když se všichni před tím upejpají, že už to nemohou dělat, nejednou projeví obrovský zájem a jsou zvoleni. On si každý rozmyslí, je nevolit! Předseda a jeho “záprtek” jako člen výboru mají dispoziční právo k finančním prostředkům, takže jen oni si mohou zaplatit poraděnky, právníky a společnosti zaštiťující se poradenstvím pro SVJ. Vždyť o peníze jde v první řadě. Stanovy, domovní řády a zákony jsou pro takto vedená společenství jen nepatrnou překážkou, kterou zmákne každý průměrný právník zaplacený z prostředků SVJ. Ono se totiž všechno dá “vyložit vždycky trochu jinak”!

   Já vím, je to absurdní, ale takové máme právo a zákony. Přestože vedení společenství vlastníků by mělo mít jasná jednoduchá pravidla řízení, která má ve fungujícím státě každý ekonomický subjekt, při jejichž neplnění může být zodpovědný orgán SVJ trestně stíhán. Jenomže podle našich zákonů SVJ zřejmě není ekonomický subjekt! Proto se vymýšlí různé zákonné švejkoviny, jako je zákon o vlastnictví bytů nebo příslušné pasáže NOZ. Vzpomeňte si na veselou frašku “Vlastníci” pana režiséra Havelky.

   Že je to jednoduché, o tom svědčí řada zodpovědně vedených SVJ. I když, jak to vyplývá z předchozích příspěvků, se najde dost naivních, kteří by obecně problematiku SVJ chtěli proti podvodníkům a arogantním šmejdům řešit podle současných předpisů.

   S pozdravem Míru zdar!

   Odpovědět
   • #28184
     Miroslav Jerije
    Host

    Příspěvek byl z neznámých důvodů na začátku zkrácen.

    Doplňuji: Otázka nemá řešení….l

    Odpovědět
Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 vláken odpovědí
Odpověď na: Jak odvolat předsedu SVJ

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?