Hlasovaní zmocněnce

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Hlasovaní zmocněnce

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
 • Autor
  Příspěvky
  • #30406 Odpovědět
   Radmila123Radka
   Host

   Dobrý den.
   1. Není předložena plná moc se slovy zmocněnce dodám později. Může předseda SVJ, který shromáždění vede, svévolně taková % podilu uznat v hlasování? Ve Stanovach toto není uvedeno.
   2. Člen SVJ hlasuje na shromáždění za sebe “pro”. Má plnou moc a hlasuje za zmocnitele “proti”. Na plné moci není uvedeno jak by zmocnitel hlasoval. Lze takto hlasovat?
   3. Na mail jsme obdrželi jako řadoví vlastnici zápis ze shromáždění. Proběhla mimo jine i volba nového výboru. Nesouhlasime s uvedenými %, ktera členové vyboru získali. Vysledek voleb to neovlivni, ale % jsou spatně. Je proveden špatně výpočet. Stejně tak chybí i zapis připomínek z diskuze. Zápis obsahuje velké množstvi pravopisných chyb, což je zřejmě jen špatnou vizitkou vyboru. Usneseni není, nebylo přečteno. Zápis už vybor předal spravci aby zajistil změnu výboru na soudu. Řadový vlastník tedy nemá šanci zapis zpřipomínkovat? Vybor nereaguje.

  • #30407 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   1. Podle § 441 občanského zákoníku platí, že ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Podle § 446 platí, že překročil-li zmocněnec zástupčí oprávnění a nesouhlasí-li s tím zmocnitel, oznámí to osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl; neučiní-li to, platí, že překročení schválil.

   Z uvedeného plyne, že jde o dvoustranný právní vztah. Pokud by zmocnitel nebyl spokojen, nebo pokud by vůbec zmocnění neudělil, pak postačí aby to dodatečně oznámil právnické osobě SVJ. K hlasu nepravého zmocněnce se v tom přípdě nebude přihlížet a zápis ze shromáždění se opraví.

   2.  Pouze zmocnitel má právo posoudit zda zmocněnec v určité situaci překročil či nepřekročil zástupčí oprávnění. Vy takové právo nemáte, tedy to neřešte.

   3. Jestliže nejste spokojen s formou či obsahem zápisu, nic Vám nebrání abyste se na příštím shromáždění nechal zvolit zapisovatelem. Pokud namítáte chyby v činnosti výboru, pak jen připomenu, že tyto osoby jste si do výboru zvolili vy sami. Příště kandidujte Vy.

   Pokud se domníváte, že zápis nezachycuje skutečný průběh shromáždění, pak vyvstává otázka jak to prokážete. Máte k dispozici zvukový záznam nebo videozáznam? Nějaké individuální “zpřipomínkování” je bezvýznamné a nebude mít žádný účinek.

   Pokud se domníváte, že zápisy by měly být dodatečně “zpřipomínkovány” a upravovány, přečtěte si zda takový postup je obsažen ve stanovách SVJ.

    

    

   .

    

Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
Odpověď na: Hlasovaní zmocněnce

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Cookie Consent with Real Cookie Banner