hlasování per rollam mailem

 • Toto téma je prázdné.
 • Vytvořil
  Téma
 • #24367 Odpovědět
  VaverJ
  Host

  Dobrý den, chtěli bychom vyzkoušet hlasování per rollam. Podle toho, co jsme si nastudovali, ho můžeme udělat i korespondenčně mailem. Nyní ale předseda přišel s informací, že jako SVJ nemůžeme hlasovat per rollam mailem, protože v mailu není možný podpis hlasujícího člena. Družstva prý ale takto hlasovat mohou. Předpokládám, že je to nějaký omyl, proč by jedni mohli a druzí ne? Pro jistotu se ale raději ptám, než abychom to pak měli neplatné. Děkuji, s pozdravem VJ

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #24368
    25Malý
   Host

   Hlasuje se osobně na listině s plným zněním usnesení, vyjádřením souhlasu či nesouhlasu s usnesením a s vlastnoručním podpisem. Je to úplně stejné, jako vyjadřujete svoji vůli na směnce, na plné moci, na čestném prohlášení a pod. Uvažte, zda takové projevy vůle můžete vyjádřit emailem.

   Ať hlasující odešlou podepsanou listinu doporučeným psaním.

   Odpovědět
  • #24369
    Ladislav Laker
   Host

   V první řadě je třeba vědět co praví zákon o hlasování per rollam. Podle § 1212 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že k platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

   Z uvedeného plyne, že podle zákona je nutný vlastnoruční podpis (tedy učiněný rukou, nikoliv vytvořený mačkáním písmen na klávesnici). Ovšem podle § 561 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. je možné podepisovat i elektronicky, stanoví-li tak zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 297/2016 Sb. Ten v § 7 stanoví, že k podepisování listin mezi soukromými osobami lze použít <b>zaručený elektronický podpis, uznávaný elektronický podpis, případně jiný typ elektronického podpisu.</b> Z uvedeného plyne, že postačí i prostý elektronický podpis osoby v těle emailu.

   Další možností je zmocnit zástupce vlastníka jednotky (např. jednoho z členů výboru), který na hlasovací listinu připojí svůj vlastnoruční podpis (a uvede že podepisuje jako zástupce vlastníka). Samotné zmocnění totiž nevyžaduje ani vlastnoruční podpis, ani písemnou formu.  Podle § 441 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že pro zmocnění k zurčitému právnímu jednání postačí ústní forma. Z uvedeného plyne, že zmocnění může vlastník jednotky udělit ústně telefonicky, písemně emailem či jinou elektronickou formou (např. WhatsApp, Facebook Messenger, Signal), i pomocí SMS.

   Odpovědět
  • #24463
    Michal Čermák
   Host

   Dobrý den, já bych do diskuze trochu zasáhl, snad není úplně pozdě. Myslím, že by nemělo být na překážku, aby hlasovací listina byla vlastníkem poté, co ji vyplní, včetně svého podpisu, oskenovaná a jako taková zaslaná výboru. Většina vlastníků již e-mailem komunikuje, tudíž by výbor (jednotlivé elektronické adresy vlastníků zná a běžnětak s vlastníky komunikkuje) neměl zpochybňovat takto učiněný úkon, byť rozumím tomu, že e-mail není podepsán elektronicky. Samozřejmě záleží na tom, jaké podmínky máte pro tento druh hlasování určeny.

   Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
Odpověď na: hlasování per rollam mailem

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?