Funkční období výboru SVJ

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Funkční období výboru SVJ

 • Toto téma obsahuje celkem 4 odpovědi. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel lojza a poslední změna proběhla před 5 měsíci a 2 týdny.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #31591 Odpovědět
   PasscallPasscall
   Účastník

   Dobrý den,
   chtěl bych se zeptat na platnost funkčního období statutárního orgánu SVJ (výboru). Výbor SVJ byl zvolen na shromáždění vlastníků dne 27. listopadu 2018 (převzato z veřejného rejstříku), délka funkčního období je dle stanov 5 let, tedy do 27. listopadu 2023. Lhůta pro svolání shromáždění je dle stanov nejméně 30 dní před jeho konáním. Jestliže je dnes 31. října 2023, mohlo by se teoreticky shromáždění, na kterém by se volil nový výbor, konat nejdříve 30. listopadu 2023. To už je však termín, kdy výboru skončilo funkční období. Jen pro úplnost uvádím, že pozvánka na shromáždění do této chvíle vyvěšena nebyla. Otázka: může vést shromáždění výbor, který má po funkčním období?

  • #31592 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host
   • Otázka: může vést shromáždění výbor, který má po funkčním období?

   Vaše otázka je zmatečná. Výbor není osoba. Nemá ručičky, nožičky ani ouška. Výbor nemůže právně jednat a samozřejmě nemůže “vést shromáždění”. Vedení zasedání shromáždění má zpravidla na starosti jedna osoba – předsedající neboli předseda zasedání. Předsedajícího zpravidla volí shromáždění na počátku zasedání, nebo je způsob určení této osoby uveden ve stanovách SVJ. Je bezvýznamné, zda již skončilo funkční období výboru.

   § 253

   (1) Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy.

   (2) Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

   § 254

   (1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.

   (2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

    

  • #31602 Odpovědět
   PasscallPasscall
   Host

   V našich stanovách je uvedeno: “Zasedání shromáždění zahájí předseda výboru nebo pověřený člen výboru. Kdo zasedání zahájí, ověří…“.

   K tomu byl směřovaný můj dotaz. Výbor SVJ je 3-členný, ale současnému předsedovi a členovi výboru končí funkční období uplynutím 5 let od zvolení, tedy od 27. listopadu 2018. Takže jediným pověřeným, kdo může zahájit shromáždění, může být už jen místopředseda výboru. A pak se samozřejmě může volit předseda zasedání (čistě teoreticky to může být kdokoliv z přítomných).

  • #31665 Odpovědět
   Michal Čermák
   Host

   Dobrý den,

   pokud členům výboru skončilo funkční období, neznamená to automaticky ztrátu funkce statutárního orgánu. Uplynutím funkčního období tito členové výboru totiž stále tvoří statutární orgán, a to až do té doby, dokud nedojde k volbě nových členů, popř. nesloží funkci. Je potřeba se podívat do stanov, jakým způsobem končí funkce člena výboru, neboť právní předpisy nedávají jednoznačnou odpověď. Rovněž je potřeba vzít do úvahy i tzv. kooptaci, tj. náhrada členů do nejbližšího zasedání shromáždění.

  • #31682 Odpovědět
   lojza
   Host

   Tož řeknu Ti, pěkná tapeta:-)

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
Odpověď na: Funkční období výboru SVJ

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: