Dvojí stanovy v SVJ

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Dvojí stanovy v SVJ

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #22282 Odpovědět
   pavszalPavel+Sz.
   Host

   Jsme SVJ v domě s pěti samostatnými vchody, devadesáti byty (5×18), 53 bytů vlastníci, 37 bytů SBD. SBD má svoje stanovy, SVJ má svoje stanovy, v některých bodech jsou tyto dvoje stanovy hodně odlišné. Otázka zní: Které stanovy jsou pro obyvatele tohoto domu směrodatné? Je přípustné v jednotlivých případech používat jedny nebo druhé stanovy podle toho jak se to kdy a komu hodí?

  • #22283 Odpovědět
   Ludmila
   Host

   Společenství vlastníků tvoří vlastníci  53 bytů  + SBD jako jeden vlastník 37 bytů  – tedy 54 vlastníků, každý s určitou velikostí vlastnického  podílu na společných částech domu a pozemku. Společenství vlastníků má  pouze jedny  platné stanovy. Při rozhodování se řídíte velikostí vlastnických podílů. Stanovy SBD jsou platné pouze pro členy SBD.

  • #22304 Odpovědět
   Bohuslav Pěkný
   Host

   Dobrý den.

   Se svojí přítelkyní platíme 72 měsíců nájem za 9.000,- kč/měs. včetně plateb do fondu oprav a správy bytového družstva. Chci se zeptat, zda mohu požadovat zpětné navrácení částky 2.300 x 72 měs. celkem 165.600,- kč po vlastníkovi (pronajímateli) tuto částku.

   Za odpověď předem děkuji. B.P.

   14.02.2020

  • #22305 Odpovědět
   Ludmila
   Host

   Řídíte se ujednáním v nájemní smlouvě s pronajímatelem. Výše úhrady za FO a správu  domu je ujednání mezi členem družstva (vašim pronajímatelem) a družstvem, vás se to netýká.

  • #22552 Odpovědět
   pavszalPavel Sz.
   Host

   Paní Ludmilo, teorie je to sice pěkná, zdánlivě logická, ale v praxi nepoužitelná!

   Jde o spor o užívání společných prostor v jednotlivých vchodech. Před vznikem SVJ platily stanovy SBD, kde byly vyjmenovány tyto orgány družstva: Orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů; b) představenstvo; c) předseda; d) kontrolní komise; e) členská schůze vchodu; f) výbor samosprávy. Tedy o společných prostorách jednotlivých vchodů rozhodovaly členské schůze vchodů. Současné SVJ má ve stanovách jen dva orgány SVJ – a) shromáždění vlastníků jednotek, b) pověřený vlastník nebo předseda.     Kdo tedy má rozhodovat o společných prostorách v našich pěti vchodech?   Současná praxe je taková, že o společných prostorách rozhodují cizí lidé, přičemž někteří v tomto domě ani nebydlí ani tu nevlastní žádnou bytovou jednotku! Přitom pomocí lhaní a intrikami jednají, jako by jim společné prostory v tomto domě patřily!

   Otázka tedy zůstává – kdo a podle kterých stanov má rozhodovat o společných prostorách v jednotlivých vchodech v našem domě? (mimochodem v našem vchodu je poměr vlastníci – družstevníci 14:4)

  • #22555 Odpovědět
   Ludmila
   Host

   Všichni vlastníci se řídí stanovami SVJ. Družstvo zastupuje jeho předseda, váha jeho hlasu při rozhodování se rovná velikosti  vlastnického  podílu družstevních bytů na společných částech domu.

  • #22556 Odpovědět
   lake
   Host

   Pane Pavle Sz., máte to nějak popletené. Napsal jste:

   • “Současná praxe je taková, že o společných prostorách rozhodují cizí lidé, přičemž někteří v tomto domě ani nebydlí ani tu nevlastní žádnou bytovou jednotku!”

   Zda vlastník jednotky v domě bydlí či nebydlí – do toho Vám nic není. To je pouze jeho rozhodnutí. Samozřejmě může nastat případ, že na shromáždění hlasují i osoby, které v domě nevlastní žádnou bytovou jednotku. Nejspíše tedy vlastní nebytovou jednotku, že. Nebo tyto osoby na shromáždění zastupují vlastníka jednotky. Do toho Vám také nic není že vlastník za sebe určil zástupce, který na shromáždění jedná a hlasuje. Můžete si nanejvýš zkontrolovat, zda SVJ obdrželo od vlastníka jednotky plnou moc pro tohoto zástupce.

   O společných prostorách rozhoduje nejvyšší orgán SVJ a tímto orgánem je shromáždění. Samozřejmě platí, že shromáždění je povinno respektovat co je o užívání společných prostor domu uvedeno v Prohlášení vlastníka budovy.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 vláken odpovědí
Odpověď na: Dvojí stanovy v SVJ

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: