Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

 • Toto téma obsahuje celkem 27 odpovědí. Do diskuze (3 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Petr a poslední změna proběhla před 2 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 17 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #11329 Odpovědět
   Aleš
   Host

   Dobrý den, nájemníkovi se automaticky prodloužila nájemní smlouva, ve které je výpovědní doba 1 měsíc od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Výpověď dávám pro hrubé porušení nájemní smlouvy – nepravidelné placení nájemného ( celkový dluh vyšší jak 3 násobek měsíčního nájemného), neochota uklízet v domě, porušování nočního klidu, slovní napadání pronajímatele, ubytování přítelkyně bez předchozího souhlasu pronajímatele, ap. Kdy lze takového nájemníka vyhodit? Děkuji, Aleš

  • #11330 Odpovědět
   lojza
   Host

   Nechápu na co se ptáš, když jsi si vlastně odpověděl sám.
   “… nájemní smlouva, ve které je výpovědní doba 1 měsíc od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.”

   • #11334 Odpovědět
    Aleš
    Host

    Běžně je výpovědní doba 3 měsíce, jestli mám správně nájemní smlouvu a nedostane mě nájemník na neshodu s Občanským zákoníkem…

     

  • #12024 Odpovědět
   Mgr. Jan EisenreichMgr. Jan Eisenreich
   Účastník

   Dobrý den,

   zákon stanoví přesné podmínky, za kterých může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu. Smluvním ujednáním nelze v tomto směru zhoršit postavení nájemce. Pronajímatel tedy může vypovědět nájem na dobu určitou v tříměsíční výpovědní době, a to pouze pokud dojde k naplnění jednoho ze zákonných důvodů. Výpovědní doba 1 měsíce, kterou máte ve smlouvě, se tedy vztahuje pouze na případy výpovědi ze strany nájemce.

   Z Vašeho popisu nicméně vyplývá, že nájemce neuhradil nájemné za dobu minimálně tří měsíců. V takovém případě je toto jednání zvlášť závažným porušením povinnosti nájemce a máte tedy ze zákona právo vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby (§ 2291 občanského zákoníku) a požadovat odevzdání bytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu, tj. od doručení výpovědi.

   Před podáním výpovědi je nicméně <b>nutné vyzvat nájemce, aby v přiměřené době dluh na nájemném uhradil</b>, s tím, že v opačném případě vypovíte smlouvu, a to bez výpovědní doby v souladu s výše uvedeným ustanovením.<b> </b>Ve výpovědi musí být následně uvedeny důvody jeho podání (nutné specifikovat, kdy a kolik nájemce na nájemném či službách neuhradil) a poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a domáhat se přezkoumání oprávněnosti výpovědi u soudu.

  • #22312 Odpovědět
   Lukáš
   Host

   Dobrý den,

    

   mám nájemnici, která se očividně nechystá dále platit nájem. Ve smlouvě sice mám 1 měsíc výpovědní dobu, ale jak čtu výše, je to k ničemu.

    

   Každopádně by mne zajímalo, zda s 3 měsíční výpovědní lhůtou lze nájemníka vyhodit kdykoli, i kdyby se neprovinil ničím? Aktuálně nezaplatil nájemník dva nájmy, takže to není ještě na okamžitou výpověď. Chci se ho zbavit ale co nejdříve a proto hledám legální způsob, jak jej z bytu dostat.

    

   Děkuji za radu.

  • #24248 Odpovědět
   HUDEK
   Host

   dobry den chtel jsem se zeptat mam vypovedni lhutu z bytu od 07.08.2020 mi prisel dopis ze od nasledujiciho mesice se musim vystehovat 3 mesicni lhuta jeto k 31.11. 2020 dekuji

  • #25158 Odpovědět
   LiborN
   Host

   Bohužel zákon je opravdu na straně nájemníka. Jako pronajímatel musíte mít konkrétní důvod, který se pojí k porušování smlouvy, devastaci bytu, neplacení nájmu apod. Když se nechce nájemník odstěhovat, tak ho nejdříve musíte upozornit několika způsoby, aby problém napravil. Na všechno má navíc lhůtu k vyjádření/nápravě. Teprve potom mu můžete vypovědět smlouvu a požadovat vystěhování. Když ale odmítá, tak teprve tehdy byste měl jít k soudu a nájemníka nemůžete vystěhovat dokud nebudete mít soudní rozhodnutí – takže je potřeba se obrnit trpělivostí.

   Zdroj: [Externí odkaz] pro zobrazení se prosím přihlašte

  • #25472 Odpovědět
   Martin
   Host

   Dobrý den,
   v nájemní smlouvě nemám výpovední lhůtu pouze uvedeno “nájemce nejpozdeji do 15 dnů odevzdá byt pronajimateli ode dne ukončení smlouvy”

    

   Je zde tedy buď 3 měsiční výpovedná doba a nebo doba na které se s pronajimatelem domluvíme?

    

   Smlouva byla na dobu určitou (1rok) no tá už uběhla a je tomu už déle.

   Poslední jediná věc je, že pokud 2 měsíce před uplynutím doby určité ( toho 1 roku) nedomluvíme jiná pravidla ve smlouvě, tak platí pravidla stejná na další rok.

   • #25484 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Martine, ono je samozřejmé, že ve vaší nájemní smlouvě nebyla určena výpovědní lhůta. Vždyť jste měl smlouvu na dobu určitou. O jaké tříměsíční výpovědní době tedy píšete? Žádná taková výpovědní doba neexistuje.

    Jiná věc je, že podle § 2285 občanského zákoníku platí, že nájem bude znovu ujednán na tutéž dobu (nejvýše ale na dobu dvou let), jestliže nájemce byt neopustí a pronajímatel jej k tomu nevyzve v době tří měsíců po skončení nájmu. To ovšem není žádná “výpovědní doba”, protože během těch tří měsíců neexistuje žádná účinná smlouva, kterou by bylo možno/nutno vypovědět. Jde o užívání bytu nájemcem bez právního důvodu (bez smlouvy).

  • #25872 Odpovědět
   Natalie
   Host

   Dobrý den chci se zeptat teď 28.2.21 nám konci 3mesicni vypovedni lhuta z bytu. Tím chápu že odevzdam majiteli byt i klíče a tím pádem už nic platit nemusíme. Je že majitel mi napsal toto:<u style=”color: #000000; font-family: Arial, sans-serif; box-sizing: inherit;”>V souvislosti s avizovaným ukončením nájemního vztahu chci poukázat na skutečnost, že se prozatím, bohužel, přes veškeré úsilí a péči realitním kanceláře M</u><u style=”color: #000000; font-family: Arial, sans-serif; box-sizing: inherit;”>&M Reality, a.s. DOSUD nepodařilo byt pronajmout a  tedy zůstává nadále v platnosti náš nájemním vztah.</u>

   <u style=”box-sizing: inherit;”>Protože však v bytě nebydlíte, nemusíte již hradit energie a úhrady spojené s jeho užíváním. Jedná se nadále od 03/2021 o částku 8772,- Kč měsíčně do chvíle, jakmile se podaří by pronajmout nejpozději však do 31.07.2021. </u>

   Nějak to nechápu.  To že nemá nájemníka to už nás přece nemusí zajímat když nám skončila 3mesicni vypovrdni lhuta nebo se pletu ? Děkuji za rady

   • #25873 Odpovědět
    MilanMkujbcmku03375
    Host

    Selským rozumem vzato – výpovědní lhůta Vám končí, prodloužení nájemní smlouvy ani novou nájemní smlouvu jste nepodepsali (?), takže předáním bytu a klíčů Vám končí povinnost jakékoliv platby. Naopak upozorněte pronajímatele, aby nezapomněl při vyúčtování za rok 2021, že jste v bytě bydleli 2 měsíce (nemáte-li vyúčtování služeb ošetřeno jinak v nájemní smlouvě). Jeho tvrzení o tom, že “zůstává v platnosti Váš  nájemní vztah” je bezesporu zajímavé, neboť nájemní smlouva je dvoustranný akt, nikoliv jednostranný ze strany pronajímatele, museli byste s tím souhlasit a uzavřít smlouvu novou, prodloužit platnost smlouvy původní nebo to mít takto zapracované ve smlouvě původní, která však již pozbyla (pozbyde) platnosti.

   • #25898 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Natalie, prosím doplňte zda máte smlouvu na dobu určitou (do kdy) nebo na dobu neurčitou. Uveďte zda výpověď z nájmu jste podala Vy, nebo jde o výpověď ze strany pronajímatele. Také se podívejte do Vaší nájemní smlouvy – my netušíme jaká ujenání tam máte ohledně možnosti výpovědi a jaké jsou s tím spojené podmínky a lhůty.

    Teprve pak – až podáte VŠECHNY potřebné informace – bude možno dát Vám nějakou použitelnou radu. Zatím je to jen věštění z křišťálové koule.

  • #26177 Odpovědět
   Sylvie
   Host

   Dobrý den,

   Mám smlouvu na dobu určitou do konce roku 2021. V nájemní smlouvě je uvedeno, že skončení nájmu je možné kdykoliv, bez udání důvodu s 1 měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet 1. dne následujícího měsíce.

   Chci se zeptat, zda tato lhůta je nadrzena zákonné lhůtě 3 měsíců, pokud je to takto ujednano ve smlouvě?

   Děkuji za odpověď

   • #26178 Odpovědět
    MilanMkujbcmku03375
    Host

    Zákon 89/2012 Sb., § 2222, odst. (3) říká: ” (3) Jedná-li se o nemovitou věc, je výpovědní doba tříměsíční. Jedná-li se o movitou věc, je výpovědní doba jednoměsíční.”

   • #26179 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Sylvie,

    pokus o odpověď mku03375 je nesprávný. Cituje ustanovení zákona které se týká pouze změny v osobě vlastníka pronajatého bytu. Tazatelka se však nezmínila o tom že by snad došlo ke změně pronajímatele.

    Pro Vaše právní postavení jsou rozhodující jiná ustanovení občanského zákoníku.

    Podle § 2229 platí, že nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Z uvedeného plyne, že oboustranně ujednaná výpovědní doba 1 měsíc je ujednána platně, je-li toto ujednání obsaženo ve Vaší nájemní smlouvě.

    Zákonná lhůta 3 měsíce, o které se zmiňujete, by se použila pouze v případě kdy nájemní smlouva neobsahuje žádné ujednání o předčasném skončení nájmu sjednaného na dobu určitou. Vaše smlouva však takové ustanovení obsahuje. Má tedy nepochybně přednost před zákonnou úpravou.

    Pro úplnost dodávám, že práva nájemce jako slabší strany závazkového vztahu jsou zajištěna ustanovením § 2239. Podle tohoto ustanovení platí, že se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Povinnost vyklidit byt v jednoměsíční lhůtě se mi ovšem nejeví jako zjevně nepřiměřená, zejména s přihlédnutím k tomu že i nájemce má smluvně garantováno stejné právo: může nájem kdykoliv ukončit jednostrannou výpovědí v jednoměsíční lhůtě.

    Práva a povinnosti z nájemní smlouvy dopadají na oba účastníky stejně. Bylo by tedy nemravné těžit z obsahu smlouvy pro svou osobu po celou dobu nájmu, avšak dovolat se zákonné úpravy jakmile by smlouvu měl dodržet nájemce. Právo není jednosměrná ulice.

   • #27308 Odpovědět
    Saimon
    Host

    Ahoj,

    3 měs. výpověď je ve vztahu pronajímatele vůči tobě – tzn. kdyby chtěl dát předčasně výpověď on tobě, tak musí být 3 měsíční.

     

    Pokud bys podávala výpověď ty, tak je lhůta 1 měsíc.

    • #27309 Odpovědět
     Ladislav Laker
     Host

     Saimon nemá pravdu. Snaží se uvést tazatelku v omyl svým zjevně nesprávným tvrzením.

     Správnou odpověď jsem už Sylvii dal dne 19. 3. 2021: V její nájemní smlouvě jsou sjednány jak důvody výpovědi, tak i výpovědní doba (1 měsíc). Touto smlouvou vázán jak nájemce, tak pronajímatel. Výpovědní doba je tedy jednoměsíční, a to jak ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele.

  • #27595 Odpovědět
   Wendy
   Host

   Dobrý den

   Dne 31.1.2020 nám skončila nájemní smlouva měli sme ji stanovenou na rok. Ve smlouvě máme že se smlouva prodlužuje dodatkem. Ale majitelka nam to ústně prodloužila ale písemně nam to nedala i když sme ji to říkali. Nájem sme platili pravidelně nebyl žádný problém až do teď. Dne 30.9 mi majitelka předala výzvu o vyklizení bytu pro zánik  práva nájmu uplynutim doby. Stim že se máme do 10.10 vystěhovat jinak nás dá k soudu. Dá se proti tomu něco dělat? Za 10 dní si nemůžu takhle narychlo něco najít ještě když mám děti.

  • #27599 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Wendy, dala jste stejný dotaz do dvou různých diskusí. Odpověď hledejte v diskusi “Výpověď z pronájmu”.

  • #28786 Odpovědět
   Alex
   Host

   Zdravím. Prosím o radu s následujícím. Pronajímáme si byt a na základě smlouvy ho máme pronajatý do 31.8.2022. Majitelka nám oznámila  že byt prodává. Dohodli jsme se že to není problém, že se začneme dívat po něčem jiném a že pokud něco jiného najdeme dřív, budeme moci odejít před 3mesicni výpovědní lhůtou. Zatím jsme sice nic nenašli, ale zajímalo by mě, jestli kvůli důvodu prodeje máme opravdu nárok na kratší výpovědní lhůtu, nebo jestli je to vyloženě na dohodě s paní majitelkou (popř. zákonné 3 mesice). Předem děkuji

  • #28787 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Alexi, změna v osobě vlastníka pronajímaného bytu nemá žádný vliv na obsah nájemní smlouvy a není uznatelným důvodem k předčasné výpovědi. Nemáte žádný nárok na “kratší” výpovědní lhůtu. Nemáte totiž nárok na ŽÁDNOU výpovědní lhůtu, jestliže v nájemní smlouvě na dobu určitou není sjednána možnost předčasné výpovědi ze strany nájemce a výpovědní lhůta.

   Existuje pouze jedna zákonná výjimka. Podle § 2287 platí, že nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

   Pouhá změna v osobě vlastníka bytu není změnou okolností, a není tedy kvalifikovaným důvodem pro předčasnou výpověď nájmu ze strany nájemce. Nový pronajímatel bude nadále vázán Vaší nájemní smlouvou. Totéž platí i pro Vás; pouze si pohlídejte, abyste začal hradit nájemné a zálohy novému pronajímateli.

   Zcela jiná situace by nastala pokud se s pronajímatelem oboustranně dohodnete na skončení nájmu. Ale Vy jste se ptal “jestli kvůli důvodu prodeje máme opravdu nárok”. Ze zákona žádný takový nárok nemáte. O<span style=”font-weight: bold;”>pravdu ne!</span>

  • #28846 Odpovědět
   Ima01
   Host

   Dobrý den prodávám byt,  nájemníkům jsem oznámila.  Stim že má 3 měsíční výpovědní lhůtu a nebo po domluvě s paní maklerkou  že by koupil byt někdo “i sním ” .

   Teď řešíme že nájemník byt  může opustit hned . Musí být 3 měsíční lhůta i z jeho strany , nebo může byt  opustit hned ? Dekuji

   • #28848 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Ima01, nerozumím dotazu. Pokud má nájem skončit dohodou stran, pak pro datum ukončení nájmu bude platit to co si s nájemcem dohodnete. Nejste naprosto ničím omezeni.

  • #28847 Odpovědět
   Ima01
   Host

   Dobrý den prodávám byt,  nájemníkům jsem oznámila.  Stim že má 3 měsíční výpovědní lhůtu a nebo po domluvě s paní maklerkou  že by koupil byt někdo “i sním ” .

   Teď řešíme že nájemník byt  může opustit hned . Musí být 3 měsíční lhůta i z jeho strany , nebo může byt  opustit hned ? Dekuji

  • #29522 Odpovědět
   Adam
   Host

   Dobrý den, chci se zeptat pokud je nájemní smlouva na jeden měsíc, muže pronajímatel bez zvlášť závazného důvodu přijít a Nařídit nájemníkovi   aby se do dvou dnů vystěhoval ? Nájemník bydlí  bytě o kterém je řec více než 18 měsíců a vždy dostane smlouvu jen na měsíc….Díky za odpověď 

   • #29525 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Adame, toto se zde řešilo 19.03.2021 v 07:55.

  • #29557 Odpovědět
   mrfurntiuremrfurntiure
   Účastník

   <p>Hi, I am selling the condo, I have advised the occupants. Notwithstanding, he has a 3-month notice period or after a concurrence with the real estate professional that somebody would purchase the loft “even I dream”.</p><p>Thanks.</p><p>[Externí odkaz] pro zobrazení se prosím přihlašte</p>

  • #30202 Odpovědět
   Petr
   Host

   Dobrý den

   Nájemník již 3 měsíce nezaplatil nájemné za byt. Před doručením okamžité výpovědi musím dát nájemci čas k tomu, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování.

   Nevíte, kolik dnů je přiměřených? Byl bych nerad, kdyby byla výpověď neplatná jenom z toho důvodu, že jsem nájemníkovi neposkytl přiměřenou dobu k nápravě.

   Děkuji  Petr

Aktuálně je na stránce zobrazeno 17 vláken odpovědí
Odpověď na: Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Cookie Consent with Real Cookie Banner