Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

 • Toto téma obsahuje celkem 14 odpovědí. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Ladislav Laker a poslední změna proběhla před 4 měsíci a 1 týdnem.
 • Vytvořil
  Téma
 • #11329 Odpovědět
  Aleš
  Host

  Dobrý den, nájemníkovi se automaticky prodloužila nájemní smlouva, ve které je výpovědní doba 1 měsíc od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Výpověď dávám pro hrubé porušení nájemní smlouvy – nepravidelné placení nájemného ( celkový dluh vyšší jak 3 násobek měsíčního nájemného), neochota uklízet v domě, porušování nočního klidu, slovní napadání pronajímatele, ubytování přítelkyně bez předchozího souhlasu pronajímatele, ap. Kdy lze takového nájemníka vyhodit? Děkuji, Aleš

Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #11330
    lojza
   Host

   Nechápu na co se ptáš, když jsi si vlastně odpověděl sám.
   “… nájemní smlouva, ve které je výpovědní doba 1 měsíc od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.”

   Odpovědět
   • #11334
     Aleš
    Host

    Běžně je výpovědní doba 3 měsíce, jestli mám správně nájemní smlouvu a nedostane mě nájemník na neshodu s Občanským zákoníkem…

     

    Odpovědět
  • #12024

   Dobrý den,

   zákon stanoví přesné podmínky, za kterých může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu. Smluvním ujednáním nelze v tomto směru zhoršit postavení nájemce. Pronajímatel tedy může vypovědět nájem na dobu určitou v tříměsíční výpovědní době, a to pouze pokud dojde k naplnění jednoho ze zákonných důvodů. Výpovědní doba 1 měsíce, kterou máte ve smlouvě, se tedy vztahuje pouze na případy výpovědi ze strany nájemce.

   Z Vašeho popisu nicméně vyplývá, že nájemce neuhradil nájemné za dobu minimálně tří měsíců. V takovém případě je toto jednání zvlášť závažným porušením povinnosti nájemce a máte tedy ze zákona právo vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby (§ 2291 občanského zákoníku) a požadovat odevzdání bytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu, tj. od doručení výpovědi.

   Před podáním výpovědi je nicméně <b>nutné vyzvat nájemce, aby v přiměřené době dluh na nájemném uhradil</b>, s tím, že v opačném případě vypovíte smlouvu, a to bez výpovědní doby v souladu s výše uvedeným ustanovením.<b> </b>Ve výpovědi musí být následně uvedeny důvody jeho podání (nutné specifikovat, kdy a kolik nájemce na nájemném či službách neuhradil) a poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a domáhat se přezkoumání oprávněnosti výpovědi u soudu.

   Odpovědět
  • #22312
    Lukáš
   Host

   Dobrý den,

    

   mám nájemnici, která se očividně nechystá dále platit nájem. Ve smlouvě sice mám 1 měsíc výpovědní dobu, ale jak čtu výše, je to k ničemu.

    

   Každopádně by mne zajímalo, zda s 3 měsíční výpovědní lhůtou lze nájemníka vyhodit kdykoli, i kdyby se neprovinil ničím? Aktuálně nezaplatil nájemník dva nájmy, takže to není ještě na okamžitou výpověď. Chci se ho zbavit ale co nejdříve a proto hledám legální způsob, jak jej z bytu dostat.

    

   Děkuji za radu.

   Odpovědět
  • #24248
    HUDEK
   Host

   dobry den chtel jsem se zeptat mam vypovedni lhutu z bytu od 07.08.2020 mi prisel dopis ze od nasledujiciho mesice se musim vystehovat 3 mesicni lhuta jeto k 31.11. 2020 dekuji

   Odpovědět
  • #25158
    LiborN
   Host

   Bohužel zákon je opravdu na straně nájemníka. Jako pronajímatel musíte mít konkrétní důvod, který se pojí k porušování smlouvy, devastaci bytu, neplacení nájmu apod. Když se nechce nájemník odstěhovat, tak ho nejdříve musíte upozornit několika způsoby, aby problém napravil. Na všechno má navíc lhůtu k vyjádření/nápravě. Teprve potom mu můžete vypovědět smlouvu a požadovat vystěhování. Když ale odmítá, tak teprve tehdy byste měl jít k soudu a nájemníka nemůžete vystěhovat dokud nebudete mít soudní rozhodnutí – takže je potřeba se obrnit trpělivostí.

   Zdroj: [Externí odkaz] pro zobrazení se prosím přihlašte

   Odpovědět
  • #25472
    Martin
   Host

   Dobrý den,
   v nájemní smlouvě nemám výpovední lhůtu pouze uvedeno “nájemce nejpozdeji do 15 dnů odevzdá byt pronajimateli ode dne ukončení smlouvy”

    

   Je zde tedy buď 3 měsiční výpovedná doba a nebo doba na které se s pronajimatelem domluvíme?

    

   Smlouva byla na dobu určitou (1rok) no tá už uběhla a je tomu už déle.

   Poslední jediná věc je, že pokud 2 měsíce před uplynutím doby určité ( toho 1 roku) nedomluvíme jiná pravidla ve smlouvě, tak platí pravidla stejná na další rok.

   Odpovědět
   • #25484
     Ladislav Laker
    Host

    Martine, ono je samozřejmé, že ve vaší nájemní smlouvě nebyla určena výpovědní lhůta. Vždyť jste měl smlouvu na dobu určitou. O jaké tříměsíční výpovědní době tedy píšete? Žádná taková výpovědní doba neexistuje.

    Jiná věc je, že podle § 2285 občanského zákoníku platí, že nájem bude znovu ujednán na tutéž dobu (nejvýše ale na dobu dvou let), jestliže nájemce byt neopustí a pronajímatel jej k tomu nevyzve v době tří měsíců po skončení nájmu. To ovšem není žádná “výpovědní doba”, protože během těch tří měsíců neexistuje žádná účinná smlouva, kterou by bylo možno/nutno vypovědět. Jde o užívání bytu nájemcem bez právního důvodu (bez smlouvy).

    Odpovědět
  • #25872
    Natalie
   Host

   Dobrý den chci se zeptat teď 28.2.21 nám konci 3mesicni vypovedni lhuta z bytu. Tím chápu že odevzdam majiteli byt i klíče a tím pádem už nic platit nemusíme. Je že majitel mi napsal toto:<u style=”color: #000000; font-family: Arial, sans-serif; box-sizing: inherit;”>V souvislosti s avizovaným ukončením nájemního vztahu chci poukázat na skutečnost, že se prozatím, bohužel, přes veškeré úsilí a péči realitním kanceláře M</u><u style=”color: #000000; font-family: Arial, sans-serif; box-sizing: inherit;”>&M Reality, a.s. DOSUD nepodařilo byt pronajmout a  tedy zůstává nadále v platnosti náš nájemním vztah.</u>

   <u style=”box-sizing: inherit;”>Protože však v bytě nebydlíte, nemusíte již hradit energie a úhrady spojené s jeho užíváním. Jedná se nadále od 03/2021 o částku 8772,- Kč měsíčně do chvíle, jakmile se podaří by pronajmout nejpozději však do 31.07.2021. </u>

   Nějak to nechápu.  To že nemá nájemníka to už nás přece nemusí zajímat když nám skončila 3mesicni vypovrdni lhuta nebo se pletu ? Děkuji za rady

   Odpovědět
   • #25873
    MilanMkujbc mku03375
    Host

    Selským rozumem vzato – výpovědní lhůta Vám končí, prodloužení nájemní smlouvy ani novou nájemní smlouvu jste nepodepsali (?), takže předáním bytu a klíčů Vám končí povinnost jakékoliv platby. Naopak upozorněte pronajímatele, aby nezapomněl při vyúčtování za rok 2021, že jste v bytě bydleli 2 měsíce (nemáte-li vyúčtování služeb ošetřeno jinak v nájemní smlouvě). Jeho tvrzení o tom, že “zůstává v platnosti Váš  nájemní vztah” je bezesporu zajímavé, neboť nájemní smlouva je dvoustranný akt, nikoliv jednostranný ze strany pronajímatele, museli byste s tím souhlasit a uzavřít smlouvu novou, prodloužit platnost smlouvy původní nebo to mít takto zapracované ve smlouvě původní, která však již pozbyla (pozbyde) platnosti.

    Odpovědět
   • #25898
     Ladislav Laker
    Host

    Natalie, prosím doplňte zda máte smlouvu na dobu určitou (do kdy) nebo na dobu neurčitou. Uveďte zda výpověď z nájmu jste podala Vy, nebo jde o výpověď ze strany pronajímatele. Také se podívejte do Vaší nájemní smlouvy – my netušíme jaká ujenání tam máte ohledně možnosti výpovědi a jaké jsou s tím spojené podmínky a lhůty.

    Teprve pak – až podáte VŠECHNY potřebné informace – bude možno dát Vám nějakou použitelnou radu. Zatím je to jen věštění z křišťálové koule.

    Odpovědět
  • #26177
    Sylvie
   Host

   Dobrý den,

   Mám smlouvu na dobu určitou do konce roku 2021. V nájemní smlouvě je uvedeno, že skončení nájmu je možné kdykoliv, bez udání důvodu s 1 měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet 1. dne následujícího měsíce.

   Chci se zeptat, zda tato lhůta je nadrzena zákonné lhůtě 3 měsíců, pokud je to takto ujednano ve smlouvě?

   Děkuji za odpověď

   Odpovědět
   • #26178
    MilanMkujbc mku03375
    Host

    Zákon 89/2012 Sb., § 2222, odst. (3) říká: ” (3) Jedná-li se o nemovitou věc, je výpovědní doba tříměsíční. Jedná-li se o movitou věc, je výpovědní doba jednoměsíční.”

    Odpovědět
   • #26179
     Ladislav Laker
    Host

    Sylvie,

    pokus o odpověď mku03375 je nesprávný. Cituje ustanovení zákona které se týká pouze změny v osobě vlastníka pronajatého bytu. Tazatelka se však nezmínila o tom že by snad došlo ke změně pronajímatele.

    Pro Vaše právní postavení jsou rozhodující jiná ustanovení občanského zákoníku.

    Podle § 2229 platí, že nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Z uvedeného plyne, že oboustranně ujednaná výpovědní doba 1 měsíc je ujednána platně, je-li toto ujednání obsaženo ve Vaší nájemní smlouvě.

    Zákonná lhůta 3 měsíce, o které se zmiňujete, by se použila pouze v případě kdy nájemní smlouva neobsahuje žádné ujednání o předčasném skončení nájmu sjednaného na dobu určitou. Vaše smlouva však takové ustanovení obsahuje. Má tedy nepochybně přednost před zákonnou úpravou.

    Pro úplnost dodávám, že práva nájemce jako slabší strany závazkového vztahu jsou zajištěna ustanovením § 2239. Podle tohoto ustanovení platí, že se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Povinnost vyklidit byt v jednoměsíční lhůtě se mi ovšem nejeví jako zjevně nepřiměřená, zejména s přihlédnutím k tomu že i nájemce má smluvně garantováno stejné právo: může nájem kdykoliv ukončit jednostrannou výpovědí v jednoměsíční lhůtě.

    Práva a povinnosti z nájemní smlouvy dopadají na oba účastníky stejně. Bylo by tedy nemravné těžit z obsahu smlouvy pro svou osobu po celou dobu nájmu, avšak dovolat se zákonné úpravy jakmile by smlouvu měl dodržet nájemce. Právo není jednosměrná ulice.

    Odpovědět
Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí
Odpověď na: Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?