Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

Zvolené téma obsahuje celkem 3 odpovědi. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Mgr. Jan Eisenreich Mgr. Jan Eisenreich a poslední změna proběhla před 3 měsíci, 1 týdnem.

 • Vytvořil
  Téma
 • #11329 odpověď

  Aleš

  Dobrý den, nájemníkovi se automaticky prodloužila nájemní smlouva, ve které je výpovědní doba 1 měsíc od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Výpověď dávám pro hrubé porušení nájemní smlouvy – nepravidelné placení nájemného ( celkový dluh vyšší jak 3 násobek měsíčního nájemného), neochota uklízet v domě, porušování nočního klidu, slovní napadání pronajímatele, ubytování přítelkyně bez předchozího souhlasu pronajímatele, ap. Kdy lze takového nájemníka vyhodit? Děkuji, Aleš

 • Autor
  Odpovědi
 • #11330
   lojza

  Nechápu na co se ptáš, když jsi si vlastně odpověděl sám.
  “… nájemní smlouva, ve které je výpovědní doba 1 měsíc od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.”

  odpověď
  • #11334
    Aleš

   Běžně je výpovědní doba 3 měsíce, jestli mám správně nájemní smlouvu a nedostane mě nájemník na neshodu s Občanským zákoníkem…

    

   odpověď
 • #12024
  Mgr. Jan Eisenreich Mgr. Jan Eisenreich 
  Účastník

  Dobrý den,

  zákon stanoví přesné podmínky, za kterých může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu. Smluvním ujednáním nelze v tomto směru zhoršit postavení nájemce. Pronajímatel tedy může vypovědět nájem na dobu určitou v tříměsíční výpovědní době, a to pouze pokud dojde k naplnění jednoho ze zákonných důvodů. Výpovědní doba 1 měsíce, kterou máte ve smlouvě, se tedy vztahuje pouze na případy výpovědi ze strany nájemce.

  Z Vašeho popisu nicméně vyplývá, že nájemce neuhradil nájemné za dobu minimálně tří měsíců. V takovém případě je toto jednání zvlášť závažným porušením povinnosti nájemce a máte tedy ze zákona právo vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby (§ 2291 občanského zákoníku) a požadovat odevzdání bytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu, tj. od doručení výpovědi.

  Před podáním výpovědi je nicméně <b>nutné vyzvat nájemce, aby v přiměřené době dluh na nájemném uhradil</b>, s tím, že v opačném případě vypovíte smlouvu, a to bez výpovědní doby v souladu s výše uvedeným ustanovením.<b> </b>Ve výpovědi musí být následně uvedeny důvody jeho podání (nutné specifikovat, kdy a kolik nájemce na nájemném či službách neuhradil) a poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a domáhat se přezkoumání oprávněnosti výpovědi u soudu.

  odpověď
Odpověď na: Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?