Odpověď na: domovní zvonky

Úvod Fóra Všechny kategorie Rekonstrukce domu domovní zvonky Odpověď na: domovní zvonky

#32107
Ladislav Laker
Host

Milane, k tomu si musíte přečíst Vaši nájemní smlouvu k bytu. Já přece neznám její obsah.

Pokud ve smlouvě není zmíněn žádný zvonek, pak lze vyjít z judikátu Nejvyššího soudu 22 Cdo 4491/2016. Bydlící osoba má právo na zřízení signalizace pro přicházející osoby, jestliže dveře do bytu nejsou přístupné přímo (byt je až za uzamykatelnými hlavními vchodovými dveřmi). V tom případě je pronajímatel povinen zřídit signalizaci (zvonek) na svůj náklad.

Nemáte zákonný nárok ani na videotelefon, ani na hlasový telefon, ani na domácí telefon s dálkovým (elektromagne­tickým) odemykáním hlavních vchodových dveří. Takové vybavení bytu by muselo být uvedeno v nájemní smlouvě.

Podle § 2257/2 občanského zákoníku platí, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, stanoví, že za drobné opravy se považují zejména opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, (…) opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu (…).

Drobné opravy související s užíváním bytu si tedy zajišťuje a hradí nájemce sám.