Odpověď na: Zvyšování nájemného u sml. na dobu neurčitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Zvyšování nájemného u sml. na dobu neurčitou Odpověď na: Zvyšování nájemného u sml. na dobu neurčitou

#32066
Ladislav Laker
Host

Podle § 2249 platí:

Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.