Odpověď na: Pravomoc SVJ

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Pravomoc SVJ Odpověď na: Pravomoc SVJ

#31782
Ladislav Laker
Host

<p style=”text-align: left;”>Petře, tazatelka napsala jasně, že jde o dohody o provedení práce. Takže jde o závislou činnost. Zaměstnanec v pracovně právním vztahu nic nezajišťuje – je v podřízeném postavení vůči zaměstnavateli a plní jeho pokyny. Cituji ze zákoníku práce:</p>
§ 2

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Takže znovu shrnuji: Zaměstnanec vykonávající závislou činnost není osobou, která “má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku”. Ustanovení § 1208 nedopadá na pracovní poměr, DPP, ani na DPČ.