Odpověď na: Pravomoc SVJ

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Pravomoc SVJ Odpověď na: Pravomoc SVJ

#31666
Ladislav Laker
Host

Mám poznámku k nesrozumitelné odpovědi Michala Čermáka. Obecně platí (a není o tom pochyb), že zákon i stanovy mohou členům statutárního orgánu SVJ ukládat povinnosti.

  • Povinnost uložená kogentním ustanovením zákona platí, i kdyby nebyla ve stanovách zmíněna, a platí i v případě kdy stanovy jsou v se zákonem v rozporu; v tom případě je příslušná část stanov nulitní (§ 245 NOZ).
  • Povinnost uložená dispozitivním ustanovením zákona platí pouze pokud stanovy neobsahují něco jiného.
  • V tomto případě však stanovy obsahují pouze relativní odkaz na ustanovení celostátně účinného předpisu, aniž by samy konstituovaly nějakou vymahatelnou povinnost nezávisle na zákonné právní úpravě. Z toho je třeba vyjít.

Po zrušení § 1208 písm. h) NOZ ke dni 1. 7. 2020 pozbyl odkaz na toto ustanovení zákona účinnosti a zrušená zákonná povinnost je nadále již nevymahatelná. Dotčené ustanovení stanov sice zůstává platnou součástí stanov SVJ, avšak při jeho případné aplikaci je třeba přihlížet ke  skutečnosti, že zde chybí materiální předpoklad působení tohoto ustanovení, tedy konkrétní zákonem uložená povinnost.

K tomu viz nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000 a Pl. ÚS  52/03 per analogiam.

 

<span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: Georgia, serif; font-size: 10pt; white-space-collapse: preserve;”> </span>