Odpověď na: Funkční období výboru SVJ

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Funkční období výboru SVJ Odpověď na: Funkční období výboru SVJ

#31592
Ladislav Laker
Host
  • Otázka: může vést shromáždění výbor, který má po funkčním období?

Vaše otázka je zmatečná. Výbor není osoba. Nemá ručičky, nožičky ani ouška. Výbor nemůže právně jednat a samozřejmě nemůže “vést shromáždění”. Vedení zasedání shromáždění má zpravidla na starosti jedna osoba – předsedající neboli předseda zasedání. Předsedajícího zpravidla volí shromáždění na počátku zasedání, nebo je způsob určení této osoby uveden ve stanovách SVJ. Je bezvýznamné, zda již skončilo funkční období výboru.

§ 253

(1) Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy.

(2) Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

§ 254

(1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.

(2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.