Odpověď na: Nájem a nová smlouva

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Nájem a nová smlouva Odpověď na: Nájem a nová smlouva

#31222
Ladislav Laker
Host

Hanko, ohledně jistoty (nesprávně “kauce”) je třeba vyjít z občanského zákoníku.

  • Podle § 2254 odst. 2 platí, že při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží.

Ve Vašem případě nájem skončil v den uvedený v nájemní smlouvě. Pronajímatel je povinen jistotu (“kauci”) vrátit. Nový nájem ode dne 1.7.2023 byl sjednán bez jistoty (bez “kauce”).

Můžete tedy kdykoli požádat o vrácení jistoty. Pronajímatel může ovšem namítat, že dosud nedošlo k vyúčtování a finančnímu vyrovnání služeb spojených s užíváním bytu za období leden až červen 2023. K tomu by mělo dojít nejpozději do konce srpna 2024. Projímatel si z jistoty strhne případný Váš nedoplatek nákladů na služby. Tím odpadne důvod složenou jistotu dále zadržovat. Bude jeho povinností vrátit Vám zůstatek.