Odpověď na: Hlasovaní zmocněnce

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Hlasovaní zmocněnce Odpověď na: Hlasovaní zmocněnce

#30407
Ladislav Laker
Host

1. Podle § 441 občanského zákoníku platí, že ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Podle § 446 platí, že překročil-li zmocněnec zástupčí oprávnění a nesouhlasí-li s tím zmocnitel, oznámí to osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl; neučiní-li to, platí, že překročení schválil.

Z uvedeného plyne, že jde o dvoustranný právní vztah. Pokud by zmocnitel nebyl spokojen, nebo pokud by vůbec zmocnění neudělil, pak postačí aby to dodatečně oznámil právnické osobě SVJ. K hlasu nepravého zmocněnce se v tom přípdě nebude přihlížet a zápis ze shromáždění se opraví.

2.  Pouze zmocnitel má právo posoudit zda zmocněnec v určité situaci překročil či nepřekročil zástupčí oprávnění. Vy takové právo nemáte, tedy to neřešte.

3. Jestliže nejste spokojen s formou či obsahem zápisu, nic Vám nebrání abyste se na příštím shromáždění nechal zvolit zapisovatelem. Pokud namítáte chyby v činnosti výboru, pak jen připomenu, že tyto osoby jste si do výboru zvolili vy sami. Příště kandidujte Vy.

Pokud se domníváte, že zápis nezachycuje skutečný průběh shromáždění, pak vyvstává otázka jak to prokážete. Máte k dispozici zvukový záznam nebo videozáznam? Nějaké individuální “zpřipomínkování” je bezvýznamné a nebude mít žádný účinek.

Pokud se domníváte, že zápisy by měly být dodatečně “zpřipomínkovány” a upravovány, přečtěte si zda takový postup je obsažen ve stanovách SVJ.

 

 

.