Odpověď na: Zvýšení nájemného u smlouvy na dobu určitou v jejím průběhu

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Zvýšení nájemného u smlouvy na dobu určitou v jejím průběhu Odpověď na: Zvýšení nájemného u smlouvy na dobu určitou v jejím průběhu

#30368
MS
Host

Dobrý den,

moc děkuji za odpověď. Nicmémě pronajímatel mi napsal, že pokud nebudu souhlasit, dostanu dnes výpověď, jelikož máme ve smlouvě ujednáno, že mi může dát výpověď bez uvedení důvodu s danou 2 měsíční výpovědní lhůtou. Je to bod c. Ve smlouvě máme toto:

Skončení nájmu – nájem bytu zanikne: a) uplynutím doby na kterou byl sjednán, b) písemnou dohodou smluvních stran c) písemnou výpovědí ze strany pronajímatele či výpovědi ze strany nájemce s 2 měsíční výpovědní lhůtou, kdy lhůta začne běžet od prvního dne následujícícho měsíce od doručení výpovědi d) při prodlení platby nájmu a služeb větším než 14 dnů se 14 denní výpovědní lhůtou.

Jak je tedy myšleno toto? <span style=”color: #777777; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, ‘Segoe UI’, Helvetica, Arial, sans-serif, ‘Apple Color Emoji’, ‘Segoe UI Emoji’, ‘Segoe UI Symbol’; font-size: 17px;”>Nyní neexistuje ani výpověď, ani žádný kvalifikovaný důvod k výpovědi ze strany pronajímatele. O této části Vašeho dotazu nebudu spekulovat, protože je to zbytečné. Je také zbytečné zabývat se délkou výpovědní doby.</span>

Děkuji předem a přeji sťastný Nový rok.

MS

Cookie Consent with Real Cookie Banner