Odpověď na: Zvýšení nájemného u smlouvy na dobu určitou v jejím průběhu

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Zvýšení nájemného u smlouvy na dobu určitou v jejím průběhu Odpověď na: Zvýšení nájemného u smlouvy na dobu určitou v jejím průběhu

#30366
Ladislav Laker
Host

Ptáte se  zda pronajimatel je oprávněn navýšit nájemné v průběhu smlouvy na dobu určitou. Pokud si strany nevyloučily zyšování nájemného, pak je to možné, ale pouze za splnění zákonných podmínek.

Podle  § 2249 odst. 1 platí, že neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

Vaše nájemní smlouva byla (nově) sjednána dne 1.8.2022 (privativní intercese). Zákonná doba 12 měsíců se počítá ode dne kdy smlouva byla nově sjednána (včetně dohodnuté výše nájemného). Tato doba uplyne dne 1.8.2023. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců se nepřihlíží. Nemusíte tedy na návrh nijak reagovat. Je nulitní (absolutně neplatný) – jako by nebyl vůbec učiněn.

Nyní neexistuje ani výpověď, ani žádný kvalifikovaný důvod k výpovědi ze strany pronajímatele. O této části Vašeho dotazu nebudu spekulovat, protože je to zbytečné. Je také zbytečné zabývat se délkou výpovědní doby.

Jistě si uvědomujete,  že Váš nájem definitivně skočí dne 31.7.2023. Pronajímatel není povinen ujednat s Vámi novou smlouvu na dobu určitou. Jeho ochota bude jistě úměrná Vaší ochotě přistoupit na jeho podmínky.

 

 

 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner