Odpověď na: Zvyšování nájemného u smlouvy na dobu neurčitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Zvyšování nájemného u smlouvy na dobu neurčitou Odpověď na: Zvyšování nájemného u smlouvy na dobu neurčitou

#30121
Bar71Bar71
Host

<div class=”bbp-reply-content”>

Pro M0123:

Dobrý den,

Pan Ladislav Laker správně uvádí výčet všeho, co říká zákon. Bohužel existují i další paragrafy, které zas chrání vlastníka nemovitosti. Ráda bych uvedla vlastní zkušenost ze soudního jednání v podobném případě. Nájemní smlouva z roku 2000, výše nájmu sjednána dohodou, dokonce ujednána změna výše nájmu jako možná 1x ročně k 1.7. o vyhlašovanou míru inflace, což pronajímatel pravidelně využíval. V roce 2019 ale přišel s návrhem na zvýšení o 20% dle § 2249. Výpočet 20% byl v návrhu nesprávně vypočten, ani nebyly dodrženy zákonné lhůty mezi oznámením a počátkem zvýšeného nájmu. Vzhledem k tomu, že jsem neodsouhlasila zvýšení nájmu ani písemně ani tím, že bych začala zvýšený nájem platit, obrátil se pronajímatel na soud se žalobou na určení místně obvyklého nájemného. Můj právník do vyjádření k žalobě napsal, že by se k návrhu nemělo přihlížet z těchto důvodů:

1. není oprávnění pronajímatele použít § 2249, když je způsob zvyšování nájmu sjednán v nájemní smlouvě,

2. nejsou dodrženy náležitosti návrhu – lhůty špatně, výpočet špatně

Tedy vše dle zákona, jak uvádí pan Laker. I můj právník byl velmi překvapen přístupem soudu, který sice konstatoval, že uváděné důvody jsou pravdivé, ale POZOR jsou to drobné nedostatky, pro které nelze návrh označit za neplatný – 20% navýšení je sice špatně vypočteno, ale je zde jasně napsáno, že úmysl je zvýšit o 20%. Byl návrh sice poslán a doručen v kratší lhůtě než říká zákon, ale uvedené datum sepsání návrhu uvedené na listině je v pořádku, takže úmysl lhůty dodržet je zjevný. A to, že by se § 2249 ani § 3074 v tomto případě vůbec neměl použít neboť byl nájem sjednán dohodou, smetl soud ze stolu prohlášením, že by se sice tyto možnosti zvýšení nájmu v tomto případě zřejmě neměly požít, nicméně VLASTNÍK MÁ PRÁVO NAKLÁDAT SE SVÝM MAJETKEM A NESMÍ BÝT OMEZOVÁN NATOLIK, ŽE JE MU ZPŮSOBOVÁNA ZJEVNÁ ŠKODA ( myslím, že uvedl Listinu základních práv a svobod  a nějaké další § NOZ), KDYŽ VÝŠE SJEDNANÉHO NÁJMU VČETNĚ SJEDNANÉHO ZVYŠOVÁNÍ DNES NEODPOVÍDÁ ANI ZDALEKA NÁJMU OBVYKLÉMU, tedy že vývoj výše nájmu nekopíroval v daných letech výši vyhlašované míry inflace a to pronajímatel ve chvíli podpisu nájemní smlouvy nemohl předpokládat. Dále nám soud sdělil, že k tomuto zatím neexistuje judikatura, a doporučil dohodnout se a pro případ, že bychom se nedohodli, určil soudního znalce, který měl stanovit místně obvyklé nájemné. Vzhledem k nákladům právního zastoupení, soudních poplatků a znalečného jsme se raději dohodli. Jak vidno, i zcela zřetelně jasná ustanovení zákona považovaná za kogentní a tedy neopominutelná, neznamenají jednoznačnost výsledku.
<div class=”gdbbx-thanks-wrapper gdbbx-thanks-type-reply gdbbx-thanks-post-30120″></div>
</div>
<div class=”bbp-pagination”>
<div class=”bbp-pagination-count”>Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí</div>
<div class=”bbp-pagination-links”></div>
</div>
<fieldset class=”bbp-form”><legend>Odpověď na: Zvyšování nájemného u smlouvy na dobu neurčitou</legend></fieldset>
 

Cookie Consent with Real Cookie Banner