Odpověď na: byt jako ubytovna

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu byt jako ubytovna Odpověď na: byt jako ubytovna

#29867
Ladislav Laker
Host

Musel byste Vaše tvrzení upřesnit. Bez upřesnění není možné nic kokrétně odpovědět.

Pokud vlastník pronajímá byt (1) za úplatu, a (2) osobám které nejsou v obci přihlášeny k trvalému pobytu a (3) úplatný pobyt trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů, pak vlastník bytu je povinen hradit obci poplatek z pobytu, vede povinně knihu hostů a v případě cizinců má i další povinnosti spojené s jejich nahlašováním cizinecké policii.

V tom případě by se dalo s jistotou usoudit, že byt není užíván k účelu bydlení, ale je užíván jako ubytovací jednotka. Takový způsob užívání stavby je “načerno”; je v rozporu s “kolaudačním” souhlasem stavebního úřadu. Samozřejmě je to v rozporu i se soukromoprávní smlouvou mezi vlastníky jednotek v domě (viz prohlášení vlastníka budovy).

Pokud toto pronajímání je soustavné za účelem dosažení zisku, pak jde o provozování živnosti “ubytovací služby” bez toho, že by k tomuto účelu měl zřízenu provozovnu určenou k poskytování ubytovacích služeb. Může tedy být postižen i podle živnostenského zákona.