Odpověď na: výzva k odstranění předokenních žaluzií

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt výzva k odstranění předokenních žaluzií Odpověď na: výzva k odstranění předokenních žaluzií

#29693
Ladislav Laker
Host

Ještě k tomu uvedu toto: Skutečnost že okna jsou společná je bezvýznamná. Neznamená to že by tazatelka měla povinnost odstranit z nich své předokenní žaluzie. 

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v rozsudku 26 Cdo 1583/2021-119 ze dne 15.09.2021, že “vlastník jednotky je oprávněn mít trvale umístěn ocelový vrut s okem celkové délky 88 mm, z toho 55 mm zašroubovaný do hmoždinky ve společné betonové zdi, nad svým garážovým stáním č. 93 v 2. podzemním podlaží v domě č. p. XXX v obci YYY”.  Soud dospěl k závěru, že se nepodařilo prokázat, že by samotné upevnění oka do zdi bránilo ostatním spoluvlastníkům v užívání této společné části, ani že by jim to podstatně – nad míru přiměřenou poměrům – ztěžovalo užívání společné části.

Jistě uznáte sami: Když samotný Nejvyšší soud nespatřuje nic závadného ve vyvrtání díry a vsazení ocelového vrutu s okem (celkové délky 88 mm, z toho 55 mm zašroubovaný do hmoždinky ve zdi), pak pouhé upevnění předokenních žaluzií na společná okna je také jen nepodstatná drobnost, která mění společné části jen v nepodstatné (nepatrné) míře.