Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Obnovení nájmu na dobu určitou Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

#29462
Ladislav Laker
Host

Do 30.06.2023 je spousta času. Klidně jí posílejte upozornění do vlastních rukou, třebas každý měsíc, že její nájem skončí uplynutím doby a nebude obnoven.

Vícekrát jsem radil: Je třeba na toto myslet už při sjednání najemní smlouvy.

  • Za prvé: stanovit ukončení nájmu přesně na datum, hodinu, minutu a vteřinu.
  • Za druhé: dohodnout ve smlouvě že nájem skončí uplynutím doby, bez ohledu na to zda pronajímatel obdrží či neobdrží od nájemce klíče. Jestliže nájemce neodevzdá klíče při skončení nájmu, pronajímatel je oprávněn zjednat si přístup do bytu; náklady na toto zpřístupnění (např. otevření zámečníkem) jdou k tíži nájemce.
  • Za třetí: dohodnout že veškeré movité věci které se budou nacházet uvnitř bytu  v okamžiku skončení nájmu jsou věci nájemcem opuštěné. Nájemce výslovně prohlašuje, že si nechce podržet vlastnictví věcí zanechaných v bytě po skončení nájmu. Pronajímatel je oprávněn tyto věci z bytu odstranit na náklady nájemce.

Pak postačí pronajmout byt novému nájemci, který vstoupí do svého obydlí. Pokud nalezne uvnitř bytu vetřelce, vyhodí jej z bytu, který řádně užívá na základě platné a účinné nájemní smlouvy.

Cookie Consent with Real Cookie Banner