Odpověď na: výbor nechce předložit dokument k nahlédnutí

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu výbor nechce předložit dokument k nahlédnutí Odpověď na: výbor nechce předložit dokument k nahlédnutí

#29446
Ladislav Laker
Host

Zdenku, napsal jste nesmysl který by mohl čtenáře uvést v omyl. Nesmysly budu zde vyvracet, bez ohledu na to že se to snažíte dodatečně okecat. Zákon se nezmiňuje o “účetních dokladech”. Zákonodárce použil pojem “doklady” bez jakéhokoliv přívlastku.

Ostaě i důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku vyjadřuje zřetelně úmysl zákonodárce, aby vlastník jednotky měl výslovně vyjádřené zákonné právo seznámit se jak se hospodaří s jeho majetkem. Cituji z důvodové zprávy:

  • K § 1179: Vlastník jednotky má právo ověřit si, jak jsou dům a pozemek spravovány a jak se při správě domu hospodaří. I to vyplývá z jeho právního postavení jako spoluvlastníka společné věci. 

Správu společných částí domu může nepochybně vykonávat i osoba která není účetní jednotkou a nevede účetnictví. Váš nesmyslný výklad by vedl k závěru, že tato osoba může odmítout vlastníkovi nahlížení do všech dokladů, protože se nejedná o “účetní doklady”.