Odpověď na: nedoručené roční vyúčtování 2021

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu nedoručené roční vyúčtování 2021 Odpověď na: nedoručené roční vyúčtování 2021

#29422
Michal Čermák
Host

Jarmilo, pokud si dobře vykládám § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kde je uvedeno, že “je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany“, tak platí, že prostě zaplatí pokutu. Jde o zákonnou pokutu z prodlení, a ta nemusí být ve stanovách. A správně Vás odkázal Pavel na odpovědnost členů výboru, kdy si myslím, že pokud Vám ji přiznají (jakože asi ne, protože by byli sami proti sobě), lze nepochybně  tuto pokutu po členech výboru vymáhat (tuším, že v tomto případě je promlčecí doba 10 let). Pokud ji nepřiznají, můžete se její úhrady domáhat soudem. Primárně ovšem je nutné o její úhradu požádat a řádně ji vyčíslit s tím, že to můžete spojit s předžalobní výzvou, která musí být před podáním žaloby prokazatelně učiněna.

Cookie Consent with Real Cookie Banner