Odpověď na: výbor nechce předložit dokument k nahlédnutí

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu výbor nechce předložit dokument k nahlédnutí Odpověď na: výbor nechce předložit dokument k nahlédnutí

#29397
Ladislav Laker
Host

Máte plnou pravdu. Podle  § 1179 platí, že vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet

  1. do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i
  2. do účetních knih a
  3. dokladů, a
  4. pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.

Dokladem je pouze takový dokument, kterým se dokládá právní skutečnost. Nevím zda dokument do kterého jste chtěl nahlížet dokládá nějakou právní skutečnost. Například:  dokladem je nepochybně soupis závad, obsahující seznam konkrétních porušení právního předpisu nebo nedodržení příslušné normy ČSN. Osobou která porušuje právní předpis, případně nedodržuje technickou normu, je SVJ.  Takový papírový dokument je nepochybně také dokladem. Máte tedy právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj opisy, výpiys a kopie, a to i opakovaně.

Pokud by se nejednalo o doklad, ale o jiný dokument, i v tom případě máte právo nahlížet, a to za podmínky že nahlížením lze realizovat Vaše právo podle § 1179 věta první: “… seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje”.  Příklad:

  • Máte právo nahlížet do nezávazných nabídek na zateplení domu, jestliže výbor podle nich vybral zhotovitele – máte právo přesvědčit se zda statutáři při výběru jednali s péčí řádného hospodáře.