Odpověď na: platba za odpad

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu platba za odpad Odpověď na: platba za odpad

#29391
Ladislav Laker
Host

Terezo, odpověď  najdete  zákoně č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

  • § 10g Osvobození od poplatku:  Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je (a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště (…).

Vy platíte v Olomouci, protože tam máte trvalý pobyt. Obecnímu úřadu v Olomouci doložíte že hradíte poplatek za odkládání komunálního odpadu v Mladoňově, a k tomu dodáte čestné prohlášení s ověřeným podpisem o tom že Vaše bydliště je v Mladoňově. Pak budete osvobozena od hrazení poplatku v Olomouci. Přečtěte si olomouckou obecní vyhlášku – může tam být upřesněno jakým způsobem žádat o osvobození od poplatku a jaké doklady mají být k žádosti přiloženy.

Cookie Consent with Real Cookie Banner