Odpověď na: povinné měřiče tepla

Úvod Fóra Všechny kategorie Teplo a voda povinné měřiče tepla Odpověď na: povinné měřiče tepla

#29207
Ladislav Laker
Host

Jano, ve Vašem případě je rozhodující že dům je vytápěn kotlem na uhlí. Tyto kotle se nedají regulovat v dostatečném rozsahu a nereagují dostatečně rychle na změny v potřebě tepla k vytápění.

Podle § 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb. platí, že existuje povinnost vybavit každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu. (To jsou ty indikátory neboli “měřidla na topení”, na které se ptáte.) Zákon však připouští výjimku:

Podle § 7 odst. 10 zákona č. 406/2000 Sb. platí, že požadavky podle odstavce 4 písm. e) nemusí být splněny v případě budov, kde je instalováno ústřední vytápění ze zdroje tepelné energie s násypným kotlem na tuhá paliva, a to za podmínky, že není instalována regulace podle zvláštního právního předpisu. Z toho plyne, že v domech s násypným kotlem na uhlí neplatí povinnost instaloat indikátory. Tím “zvláštním právním předpisem” je vyhláška č. 194/2007 Sb..

Není jisté zda pro vaši budovu je či není technicky možné nainstalovat regulaci teploty topné vody podle § 6 vyhlášky. To by musel posoudit odborník.  Pokud taková (automatická) regulace nemůže být instalována, pak nevznikla ani povinnost instalovat indikátory na radiátorech. Rozúčtuje se stejná částka na 1 m2 započitatelné podlahové plochy každého bytu v domě.

Je samozřejmé, že tento způsob rozúčtování nákladů nikoho nenutí šetřit. Ale individuální šetření ani není možné, právě pro chybějící regulaci výkonu kotle a radiátorů.