Odpověď na: oprávnění podpisu nového představenstva

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu oprávnění podpisu nového představenstva Odpověď na: oprávnění podpisu nového představenstva

#29146
Ladislav Laker
Host

Je to poněkud jinak, a na vině je složitá právní úprava v zákonu o veřejných rejstřících. Musel byste rozlišovat zda nájemcem je člen družstva, nebo jde o třetí osobu – nečlena družstva. Cituji z § 8 zákona:

  1. Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.
  2. Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Těchto údajů a obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání uskutečněných do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

Jestliže nájemce je členem družstva, pak možná byl na schůzi kde byli zvoleni noví statutáři, nebo mu družstvo zpřístupnilo zápis ze schůze na které proběhla volba. Nemůže tedy namítat že jde o skutečnosti které mu nejsou známy.

Jestliže ale nájemcem je třetí osoba (nečlen družstva), pak má právo věřit jen tomu co je zveřejněno v rejstříku. V postavení třetích osob jsou např. banky, smluvní partneři, úřady, soudy.