Odpověď na: Trvalé bydliště

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Trvalé bydliště Odpověď na: Trvalé bydliště

#29134
Ladislav Laker
Host

Ctirade, narazil jste na hloupou úřednici, která se snažila řešit to, do čeho jí vůbec nic není.

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 platí, že místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, (…) kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Z uvedeného plyne, že v objektu na adrese trvalého pobytu nemusíte vůbec bydlet. Můžete mít k objektu vztah jakýkoliv jiný (např. bydlí tam partner/ka, příbuzný, nebo tam přespáváte jako ubytovaná osoba, provozujete na té adrese živnost, je to místo Vašeho zaměstnání, atd.).  Při tom nejste povinen zvědavé úřednici sdělit vůbec nic o důvodech, které Vás vedly k tomu že chcete mít trvalý pobyt právě na té adrese. Bude-li se na to ptát, nebo bude-li chtít zjišťovat jak atelier užíváte a zda v atelieru bydlíte, sdělte jí že jí do toho nic není, nechte si zavolat nadřízeného/nadřízenou, a na místě podejte stížnost. Nenechte se fízlovat.

Naprosto nesprávná je Vaše domněnka vyjádřená otázkou “zda úřad je povinen zřídit TP i pro jednotku označenou jako “Ateliér” “. Pro lepší pochopení zopakuji co už jste zmínil a citoval z obsahu zákona: “Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).

Uvědomte si, že trvalý pobyt se osobě zřizuje pouze jako vazba k objektu (stavbě, budově) která má své adresní místo v databázi RUIAN. To se vůbec netýká žádné konkrétní jednotky v konkrétním domě! Jednotka není objekt v RUIAN, nemá ani svou adresu, ani číslo popisné či orientační.

Objekty o kterých se zmiňuje zákon jsou vypsány v číselníku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, název číselníku “<span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: Georgia; font-size: 10pt; font-weight: bold; white-space: pre-wrap;”>Způsob využití stavby</span>”, viz vyhláška č. č. 357/2013 Sb.. Tento číselník zahrnuje celkem 30 položek, mezi nimi například:

  • 2;zemědělská usedlost;01.01.1993;;zem.used
  • 3;objekt k bydlení;01.01.1993;;bydlení
  • 6;bytový dům;01.01.1993;;byt.dům
  • 7;rodinný dům;01.01.1993;;rod.dům
  • 8;stavba pro rodinnou rekreaci;01.01.1993;;rod.rekr
  • 11;stavba ubytovacího zařízení;01.01.1993;;ubyt.zař

V tomto číselníku však nejsou zahrnuty žádné jednotky, byty či ateliery. Požadujte zřídit trvalý pobyt na na adrese bytového domu. Stavbou bytového domu se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Pokud dům splňuje tuto podmínku, pak jeho adresu Vám musí úřednice zapsat. Bez ohledu na to zda v tomto domě vlastníte bytovou či nebytovou jednotku.

Cookie Consent with Real Cookie Banner