Odpověď na: Jak dále postupovat když nám skončila nájemní smlouva a nemáme kam jit

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Jak dále postupovat když nám skončila nájemní smlouva a nemáme kam jit Odpověď na: Jak dále postupovat když nám skončila nájemní smlouva a nemáme kam jit

#29132
Ladislav Laker
Host

Vendy, zde se to řešilo nejméně desetkrát.

Váš nájem nepochybně skončil uplynutím doby, a nyní okupujete byt bez právního důvodu. V tomto případě má pronajímatel dodatečné tři měsíce k tomu aby Vás prokazatelně vyzval k opuštění bytu a odevzdání klíčů.

A. Jestliže Vás během těch tří měsíců vyzve k vyklizení bytu, pak bude jistě požadovat finanční náhradu za neoprávněné užívání bytu od dne následujícího po skončení nájmu do dne kdy jste byt skutečně vyklidila a odevzdala klíče. To by byla částka odpovídající dřívějšímu nájemnému.

B. Jestliže Vás během těch tří měsíců nevyzve k vyklizení bytu, pak platí, že nájem byl znovu sjednán za stejných podmínek, to jest s výší nájemného jakou jste platila v době legálního nájmu.

Jestliže od pronajímatele obdržíte návrh nové smlouvy, nepůjde o výzvu k vyklizení podle bodu A. Pokud návrh nepodepíšete ani jinak nedáte najevo že byste s ním souhlasila, po třech měsících dojde k novému sjednání původní nájemní smlouvy s původní výší nájemného podle bodu B.

Jestliže s návrhem nové smlouvy vyjádříte souhlas, pak půjde o novou nájemní smlouvu, účinnou mezi stranami od prvního dne následujícího měsíce. Podle ní budete povinna platit nové nájemné v nové výši.