Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Obnovení nájmu na dobu určitou Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

#29037
Ladislav Laker
Host

Láďo,  této diskusi jsem SEDMKRÁT vysvětlil, že k žádnému prodloužení nájemní smlouvy nedošlo. Smlouva se ukončila a byla sjednána znovu, za stejných podmínek a opět na stejnou dobu jednoho roku.

Pokud jde o platby za služby, nenapsal jste to nejdůležitější: zda služby spojené s užíváním bytu hradíte na základě vyúčtování služeb, nebo paušálem. Takže nelze odpovědět.

Pokud jde o nájemné: Pronajímatel nemá právo “upravit” výši nájemného, ledaže by mu takové právo výslovně dávala nájemní smlouva. O jejím obsahu jste ale nic nenapsal. Takže nelze odpovědět.

Pokud nájemní smlouva neupravuje zvýšení nájemného, použijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku (§ 2249). Pronajímatel má pouze právo navrhnout Vám zvýšení nájemného. Na tento návrh nejste povinen přistoupit. “Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud”<span style=”color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif;”><span style=”font-size: 13.3333px;”>.  </span></span>