Odpověď na: Můžu nastěhovat nového nájemníka do bytu s předchozím nájemníkem ?

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Můžu nastěhovat nového nájemníka do bytu s předchozím nájemníkem ? Odpověď na: Můžu nastěhovat nového nájemníka do bytu s předchozím nájemníkem ?

#28970
Ladislav Laker
Host

Napsal jste, že nájemci končí nájemní smlouva dne 30.6.2022. To není pravda. Končí mu pouze nájem, tedy právo užívat byt; a končí i jeho povinnosti s tím spojené (povinnost hradit nájemné, provádět drobné opravy a údržbu zařízení bytu, atd.).  Samotná nájemní smlouva nekončí. Vy přece podle ní budete ještě nájemci vyúčtovávat služby, vymáhat náhrady za poškození bytu nájemcem, vracet kauci, atd..

Pokud je v nájemní smlouvě snad uvedeno skončení nájmu dne 30.6.2022 bez podrobnějšího  časového údaje, pak nájem skončí dne 30.6.2022 přesně ve 24:00 hodin 00 minut 00 vteřin. Ani o minutu dříve. Sjednanou dobu nájmu nemůžete zkracovat jednostranným prohlášením doručeným nájemci.

Pokud budete dne 30.6.2022 ve 12:00 chtít vypudit nájemce z bytu a pozvete si k tomu policisty, pak možná Vás rovnou odvedou na služebnu a sepíší s Vámi protokol o neoprávněném vniknutí do cizího obydlí.  To je trestný čin, člověče.

A pokud byste sepsal s jiným nájemcem smlouvu o nájmu s počátkem dne 30.6.2022 ve 13:00 hodin, pak půjde o smlouvu absolutně neplatnou: pokusil jste se pronajmout byt, který ovšem nebude v okamžiku sjednaného předání bytu právně volný.

Právo je jako ostře nabroušený á břitva: když ji uchopíte nešikovně a nedáte si pozor na to co děláte, ošklivě se poraníte.

Cookie Consent with Real Cookie Banner