Odpověď na: informace o svéprávnosti nájemníka

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu informace o svéprávnosti nájemníka Odpověď na: informace o svéprávnosti nájemníka

#28928
Ladislav Laker
Host

Jarom: Neexistuje nějaký veřejný seznam, do kterého by se dalo nahlédnout a zjistit zda fyzická osoba X má či nemá soudem určeného opatrovníka.

Doporučuji postupovat podle zákona a podle nájemní smlouvy. Jistě je v ní je uvedeno jakým způsobem se nájemci doručuje: zda je například sjednáno doručování vložením do domovní schránky označené jménem nájemce, nebo se doručuje prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na konkrétní jméno a adresu jak je uvedena v  nájemní smlouvě.

Postupujte bez ohledu na to zda se domníváte, že osoba by možná mohla mít opatrovníka. Odesílejte oznámení, listiny, výzvy k úhradě, předžalobní výzvy, atd., naprosto stejně jako družstvo postupuje u jiných nájemců. Ostatně – žádnou jinou možnost družstvo nemá.

Zda byla písemnost doručena reálně nebo fikcí, nebo nebyla doručena vůbec – to by případně posoudil soud.