Odpověď na: Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou Odpověď na: Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou

#28919
Ladislav Laker
Host

Paní Jano, máte s nájemcem sjednánu nájemní smlouvu č. 1. Nezávisle na tom jste nájemci zaslala nabídku (ofertu) ke sjednání nájemní smlouvy č. 2 (která má odlišný obsah a jiné podmínky). Tato nabídka je platná dokud ji neodvoláte, nebo dokud neuplyne doba  v nabídce uvedená.

Neexistuje nějaký “zákonný” termín do kdy by nájemce měl reagovat na učiněnou nabídku. Podle § 1735 občanského zákoníku platí, že nabídka učiněná v písemné formě vůči nepřítomné osobě musí být přijata ve lhůtě uvedené v nabídce. Není-li lhůta uvedena, lze nabídku přijmout v době přiměřené povaze navrhované smlouvy a rychlosti prostředků, jež navrhovatel použil pro zaslání nabídky.