Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Obnovení nájmu na dobu určitou Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

#28911
Ladislav Laker
Host

Zito, pletete si nájem bytu s nájemní smlouvou. To jsou dvě různé věci.  Nájemní smlouva samozřejmě neskončila, protože obě smluvní strany jsou touto smlouvou i nadále vázány. Pronajímatel i nájemce budou podle této smlouvy ještě plnit (možná až do srpna 2023).

  • Bývalý nájemce má povinnost vyklidit byt, odevzdat klíče, zaplatit případné nedoplatky z vyúčtování služeb, zaplatit případné škody které způsobil na stavebních částech bytu nebo na jeho vybavení. To vše jsou vymahatelné povinnosti z nájemní smlouvy.
  • Pronajímatel má stále povinnost vyúčtovat Vám služby spojené s užíváním bytu za rok 2022, vypořádat náklady na služby a zálohy za roky 2021 a 2022, vrátí Vám složenou peněžní jistotu nebo její zůstatek.  To vše jsou vymahatelné povinnosti z nájemní smlouvy.

Jestliže Váš nájem na dobu určitou skončil dnem 30.4.2022, pak ode dne 1.5.2022 užíváte byt bez právního důvodu. Neexistuje žádná “výpovědní doba”, protože nájem už skončil uplynutím doby. Není tedy co “vypovědět”. A samotnou nájemní smlouvu jednostranně vypovědět nemůžete, jak jsem už vysvětlil.

Je třeba oznámit pronajímateli, že opouštíte byt dne 31.5.2022, a dohodnout okamžik předání klíčů. Pronajímatel bude samozřejmě mít právo strhnout Vám z jistoty částku odpovídající nájemnému za jeden měsíc, kdy jste okupovala byt neoprávněně.  A  jistě bude požadovat i úhradu za služby spojené s užíváním bytu za období leden až květen 2022.

Upozorňuji, že nestačí “vystěhovat se”. Jste podle zákona povinna nejen vyklidit byt, ale i  odevzdat klíče. Pokud byste se pouze “vystěhovala” a zmizela bez vědomí bývalého pronajímatele, pak to znamená že byt i nadále užíváte. Pouhým vystěhováním se na tom nic nemění.