Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Obnovení nájmu na dobu určitou Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

#28882
Ladislav Laker
Host

Pane Barno, Váš nájem neskončil, jestliže jste po skončení nájmu neuvolnil byt a pronajímatel Vás nevyzval k opuštění bytu. Nájemní smlouva tím byla ze zákona obnovena v roce 2019, se stejným obsahem jako smlouva z roku 2017.

Smlouva je opět na dobu určitou jako u původní smlouvy, avšak maximálně na 2 roky. Tato doba se počítá ode dne následujícího po dni kdy měl nájem původně skončit.

Pokud potřebujete prokázat nájemní bydlení, budete úřadu předkládat původní nájemní smlouvu a k tomu doložíte, že bez přestávky platíte pronajímateli sjednané nájemné.