Odpověď na: Můžu na schůzi SVJ?

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Můžu na schůzi SVJ? Odpověď na: Můžu na schůzi SVJ?

#28870
Ladislav Laker
Host

Harry, neexistuje žádné “omezení účasti nečlena”. Takže se ptáte na stav, který nemůže nikdy nastat.  Pro SVJ vyřešil tuto otázku Nejvyšší soud v judikátech 26 Cdo 2076/2019 a 26 Cdo 1051/2019.

Naprosto nesprávný je v této diskusi uvedený názor pana Černého (že prý může být svoláno jakési “uzavřené jednání”).  Pokud k něčemu takovému dojde, pak se nebude jednat o zasedání shromáždění. Bude to jakási zcela neformální schůzka několika osob. Přítomní nebudou mít právo přijímat usnesení.

Vy se ptáte na obdobnou právní úpravu pro bytová družstva. Musíte si přečíst stanovy. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, byl novelizován s účinností od 1.1.2021 takto:

  • § 168 odst. 3: „Se společníkem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, neurčí-li společenská smlouva jinak. Osoba společnosti doloží, že je zavázána alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník.“
  • § 399 odst. 2: „S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, neurčí-li stanovy jinak.“

Tato právní úprava dopadá pouze na s.r.o. a akciové společnosti. U družstev však obdobná úprava přijata nebyla. Soudím, že pokud stanovy BD nezakazují výslovně přítomnost další osoby, kterou si člen přivede s sebou, pak přítomnost takové osoby je možná. Neznám však žádný judikát k této věci.