Odpověď na: Vyúčtování za služby – správa domu

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Vyúčtování za služby – správa domu Odpověď na: Vyúčtování za služby – správa domu

#28862
Ladislav Laker
Host

Váš dotaz je nesrozumitelný. Směšujete dohromady dva až tři různé pojmy.

Existují náklady na správu domu a pozemku, zkráceně “náklady na správu”. Vedle toho – zcela nezávisle – existují náklady na služby spojené s užíváním bytů, zkráceně “náklady na služby”.

Pokud jde o náklady na správu domu: Podle § 1186 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu. I kdyby došlo k vyúčtování, případné přeplatky na příspěvcích na správu domu se nevracejí.

Pokud jde o náklady na služby spojené s užíváním bytů: Ty se podle zákona č. 67/2013 Sb. každoročně vyúčtují, náklad se rozúčtuje vlastníkům jednotek, a pak dojde k vypořádání přeplatků a nedoplatků. Toto by mělo být skončeno do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování předchozího zúčtovacího období příjemcům služeb.

V některých SVJ existuje ještě třetí “hromádka” peněz: Podle § 1180 odst. 2. zákona se odděleně sledují a rozúčtují náklady na vlastní správu právnické osoby SVJ. V takovém případě se tyto náklady rozvrhnou na každou jednotku stejně. Zúčtovací období je shodné s účetním obdobím, což je 12 po sobě jdoucích měsíců. Při tomto způsobu rozúčtování nákladů tedy je bezvýznamné že ke zdražení došlo až po tom co jste převedla Vaše jednotky na jinou osobu.  Formulace “na každou jednotku stejně” bezpochyby znamená, že se nerozlišuje zda jednotkou je byt, nebo nebytový prostor.