Odpověď na: Rozúčtování tepla – poloha bytu

Úvod Fóra Všechny kategorie Teplo a voda Rozúčtování tepla – poloha bytu Odpověď na: Rozúčtování tepla – poloha bytu

#28852
Ladislav Laker
Host

Hanko, pan mku03375 se naprosto mýlí, když Vás odkazuje na přílohu č. 1 k vyhlášce č. 269/2015 Sb. Tam nenajdete vůbec nic k věci. Je třeba vyjít z ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky. Tam je uvedeno:

“Při rozdělení spotřební složky nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce mezi příjemce služeb se vychází z náměrů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Přitom se použijí korekce a výpočtové metody zohledňující i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou.”

Korekce mají zajistit, aby vlastník místnosti s většími tepelnými ztrátami nedoplácel na nevýhodnou polohu místnosti v budově. Existují koeficienty pro počet ochlazovaných stěn, pro polohu vůči světovým stranám (vliv oslunění), pro patro (vliv ochlazování větrem). Nejpřesněji umí spočítat tepelné ztráty místností projektant ústředního topení. Mají na to programy.

Podle § 6 písm. g) vyhlášky musí Vaše vyúčtování obsahovat i “koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru a pro přepočty odečtů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění u příjemce služeb”. Vyúčtování bez těchto údajů je vadné (není řádné).

SVJ je navíc povinno Vám předložit na Vaši výzvu všechny podklady, tedy i šechny použité koeficienty a korekční činitele pro všechny místnosti bytů, a samozřejmě celý algoritmus výpočtu kterým se provedlo rozúčtování nákladů na vytápění. Tím začněte. Teprve tím zjistíte zda se nějaké korekce uplatňují – a můžete pak nechat někoho zkontrolovat zda ty korekce odpovídají skutečným tepelným ztrátám obálky budovy.