Odpověď na: Zpětné navýšení nájmu u smlouvy na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Zpětné navýšení nájmu u smlouvy na dobu určitou Odpověď na: Zpětné navýšení nájmu u smlouvy na dobu určitou

#28841
Ladislav Laker
Host
  • Napsal jste: “Co jsem četl vyjádření některých právníků, …” 

Zapomeňte na nesmysly, které jste kdesi četl. Nejste povinen platit zvýšené nájemné automaticky. V článku 3.1 nájemní smlouvy máte uvedeno, že pronajímatel si vyhrazuje právo zvyšovat nájemné v souladu s §2248 NOZ . Z toho plyne, že žádné automatické zvýšení nenastává, a už vůbec ne ke dni 1. ledna. Zvýšení nájemného musí pronajímatel nájemci řádně oznámit. K žádnému zvýšení však nedošlo, jestliže pronajímatel nájemci nic čas a řádně neoznámil.

A tímto jednostranným oznámením může zvýšit nájem pouze “každoročně”, to jest nejdříve po jednom roce ode dne kdy byla výše nájemného mezi stranami sjednána.  Možnost změny nájemného před uplynutím jednoho roku by musela být v nájemní smlouvě výslovně uvedena. Stačí se podívat na právní úpravu  obdobného případu v § 2249: K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno (…) se nepřihlíží.