Odpověď na: Zpětné navýšení nájmu u smlouvy na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Zpětné navýšení nájmu u smlouvy na dobu určitou Odpověď na: Zpětné navýšení nájmu u smlouvy na dobu určitou

#28840
Ladislav Laker
Host

Ještě doplním tuto informaci. Podle § 2248 občanského zákoníku platí pro nájem bytu, že strany si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. Ve Vaší nájemní smlouvě je toto ujednání obsaženo v článku 3.1.

Z uvedeného plyne, že pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné jednostranně, a to nejdříve po jednom roce od počátku nájmu (nebo od posledního zvýšení nájemného). To jest: bude mít právo zvýšit nájemné doručením oznámení nájemci. Zvýšení nastane od následujícího měsíce po doručení – ve Vašem případě by se jednalo o novou výši nájemného nejdříve od září 2022. V té době však už bude Váš nájem ukončen.

Jestliže pronajímatel Vám zaslal pouhou nabídku k dobrovolnému sjednání dodatku k nájemní smlouvě, pak se ovšem nejedná o oznámení podle článku 3.1 nájemní smlouvy. Pronajímatel ponechává zcela na Vaší úvaze, zda přistoupíte či nepřistoupíte na nezávaznou nabídku zvýšení nájemného se zpětnou účinností. Můžete tuto nabídku ignorovat, jak už jsem Vám napsal.

Na závěr pouze teoreticky podotýkám, že článek 3.1 je neurčitý, protože neuvádí o kterou “míru inflace” se má jednat. Mělo by se jednat o jeden ze čtyř údajů, které používá Český statistický úřad, ale nevíme který z těchto údajů to má být. Pronajímatel zjevně vyšel z hodnoty 3.8% (meziroční míra inflace za kalendářní rok 2021), to je však zjevně nesprávný a nepoužitelný údaj. Vy jste sjednal nájemní smlouvu až v srpnu 2021, takže je vyloučeno započítávat inflaci za období leden až srpen 2021. Za měsíce září až prosinec 2021 činila souhrnná meziměsíční míra inflace 1.8%.