Odpověď na: Bydlení v nájmu a nedoplatky

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Bydlení v nájmu a nedoplatky Odpověď na: Bydlení v nájmu a nedoplatky

#28807
Ladislav Laker
Host

Tamta Host se naprosto mýlí téměř ve všem.

Rozsah služeb není dán zákonem o službách, nýbrž je ujednán v nájemní smlouvě. Toto ujednání samozřejmě má vždy přednost před obsahem zákona č. 67/2013 Sb. o službách.

Otázka zda služby jsou hrazeny paušálem, nebo podle skutečných nákladů, nemá naprosto nic společného s ujednaným rozsahem služeb. I při hrazení paušálem musí být zřejmé které konkrétní služby byly ujednány a jsou nájemci poskytovány. Nájemce samozřejmě má právo na vyčíslení jednotlivých služeb pro účely žádosti o sociální dávky, i když služby hradí souhrnným paušálem.

Naprosto nesprávné je tvrzení: “… zcela jistě to v bytě bude odvoz odpadu, úklid společných prostor, elektřina společných prostor, v mnohých domech výtah”. Tamta Host zjevně neumí pochopit, že rozsah služeb byl ujednán (v tomto případě tazatel v roce 2019 uvedl v úvodním příspěvku, že ujednanými službami jsou pouze dodávka vody, centrální příprava teplé vody a vytápění).

Plně je možné souhlasit pouze s poslední větou: “Ale v této zemi, kde absolvent pomocné školy komunikuje s jiným absolventem pomocné školy, je možné vše.”