Odpověď na: odpojení elektroměru

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt odpojení elektroměru Odpověď na: odpojení elektroměru

#28793
Ladislav Laker
Host

Lenko, je Váš problém, že situace je dnes taková jaká je. Připustila jste, aby neoprávněná osoba užívala Váš byt bez právního důvodu. Jde tedy o její obydlí, a to je chráněno zákonem. Máte smolíka.

Přiznala jste tento stav tím, že jste podala žalobu na vyklizení. Tím jste dala najevo, že byt skutečně je obydlím vetřelce a že je tedy chráněn proti zásahům (jako je vypnutí vody, plynu či elektrické energie).

Měla jste v nájemní smlouvě sjednat, že byt se považuje za vyklizený v 11:59 hodin v den skončení nájmu, bez ohledu na to zda nájemce odevzdal či neodevzdal klíče. Dále jste měla  vnájemní smlouvě uvést, že jakékoli movité ěci které nájemce zanechal bytě jsou bez dalšího považovány za věci opuštěné a vlastník bytu má právo je z bytu vyklidit na náklad bývalého nájemce.

Pokud by toto bylo v nájemní smlouvě, ve 12:00 mohl do bytu vstoupit nový nájemce s novou nájemní smlouvou. A mohl ihned vyhodit ze svého obydlí vetřelce i s jeho věcmi.

Cookie Consent with Real Cookie Banner