Odpověď na: Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Délka výpovědní doby nájemní smlouvy Odpověď na: Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

#28787
Ladislav Laker
Host

Alexi, změna v osobě vlastníka pronajímaného bytu nemá žádný vliv na obsah nájemní smlouvy a není uznatelným důvodem k předčasné výpovědi. Nemáte žádný nárok na “kratší” výpovědní lhůtu. Nemáte totiž nárok na ŽÁDNOU výpovědní lhůtu, jestliže v nájemní smlouvě na dobu určitou není sjednána možnost předčasné výpovědi ze strany nájemce a výpovědní lhůta.

Existuje pouze jedna zákonná výjimka. Podle § 2287 platí, že nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Pouhá změna v osobě vlastníka bytu není změnou okolností, a není tedy kvalifikovaným důvodem pro předčasnou výpověď nájmu ze strany nájemce. Nový pronajímatel bude nadále vázán Vaší nájemní smlouvou. Totéž platí i pro Vás; pouze si pohlídejte, abyste začal hradit nájemné a zálohy novému pronajímateli.

Zcela jiná situace by nastala pokud se s pronajímatelem oboustranně dohodnete na skončení nájmu. Ale Vy jste se ptal “jestli kvůli důvodu prodeje máme opravdu nárok”. Ze zákona žádný takový nárok nemáte. O<span style=”font-weight: bold;”>pravdu ne!</span>