Odpověď na: Švábi v bytě – může SVJ uhradit deratizaci?

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Švábi v bytě – může SVJ uhradit deratizaci? Odpověď na: Švábi v bytě – může SVJ uhradit deratizaci?

#28738
Ladislav Laker
Host

Niko, uvědomte si, že SVJ je povinno a oprávněno zajistit správu pouze společných částí. Nikoli správu bytů. SVJ hodlá utrácet peníze, které byly vybrané jako příspěvky na správu společných částí. To je stejné, jako byste se ptal zda SVJ může jednomu vlastníkovi zaplatit mikrovlnku do jeho kuchyně. Jestliže SVJ hodlá platit něco za vlastníka konkrétního bytu, pak by si k tomu mělo předem obstarat souhlas shromáždění.

Vlastník bytu je povinen hradit si desinsekci bytu sám. Dokonce ani není povinen vpustit do bytu cizí osobu, i kdyby to byl desinsektor který má osvědčení o odborné způsobilosti. Takže doporučuji vysvětlovat, že desinsekční zásah je zpravidla účinný jen celoplošně. Viz § 57 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb..

Zcela jiný případ bude jestliže hmyz/členovci se šíří do bytů ze společných částí, nebo přes společné části. (Např. přes společné balkony, chodby, nebo přes svislou instalační šachtu.) V tomto případě má SVJ právo poslat desinsektora do bytu, a to na základě § 1183 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.. Vlastník jednotky bude povinen strpět provedení desinsekce uvnitř svého obydlí. Zásah se hradí z příspěvků na správu domu.

Problém bývá prokázat že jde o imise ze společných části. Zřejmě nikdy nezjistíte zda ohnisko bylo v některém konkrétním bytě, nebo ve společné části domu.