Úsporný tarif elektřiny: Kdy, jak a pro koho?

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrhy prováděcích nařízení k novele energetického zákona. Ty vymezují pomoc s vysokými cenami energií formou úsporného tarifu. Již letos obdrží pomoc každá domácnost, která má smlouvu s dodavatelem elektřiny.

Kdo dostane příspěvek od státu?

„Pomoc od státu obdrží všechny domácnosti, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny, bez ohledu na to, jestli používají primárně plyn, elektřinu, nebo jestli mají vytápění zajištěno přes centrální vytápění či domovní kotelny. Navrhujeme, aby byla pomoc přes úsporný tarif vyplacena nadvakrát, což vyžaduje schválená revize státního rozpočtu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. O konkrétních detailech pomoci rozhodne vláda na svém jednání.

Díky odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje by mohly již od října domácnosti ušetřit 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny

„Navrhujeme letos rozdělit mezi domácnosti více než 10 miliard korun jako první část pomoci. Dalších 30 miliard navrhujeme rozdělit na začátku příštího roku,“ vyjmenovává ministr Síkela a dodává: „Další pomoc, kterou domácnosti od státu obdrží, představuje odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, které v rámci účtů za elektřinu platí každý. To znamená, že od října všechny domácnosti díky naší pomoci ušetří 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, aby finanční pomoc poskytnutá formou úsporného tarifu, byla letos vyplácena každé domácnosti, která má uzavřenu smlouvu s dodavatelem elektřiny. V příštím roce bude pomoc poskytnutá formou úsporného tarifu vyplácena přes jednotlivé komodity – elektřina, plyn a teplo.

Podání žádosti není potřeba. Sleva bude poskytnuta domácnostem automaticky

Tato forma výplaty pomoci domácnostem bude administrativně nenáročná, v letošním roce tedy domácnosti nebudou muset o nic žádat. Sleva bude poskytnuta automaticky dodavatelem elektřiny všem domácnostem, které s ním mají uzavřenu smlouvu. V případě dodávek elektřiny a plynu bude tento princip dodržen také v příštím roce.

Čtěte také:  Jaká je aktuální situace s cenami energií?

Žádost budou muset podat SVJ a bytový družstva s plynovou kotelnou i CZT

V příštím roce bude u dodávek tepla z domovních kotelen nutné, aby zákazník, typicky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), oznámil distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek. Podobně v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem bude muset zákazník (typicky SVJ) oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Následně SVJ zohlední tuto slevu uživatelům bytů.

Jak to bude v praxi?

U zákazníka, který platí zálohy přes SIPO nebo bankovním inkasem, bude podle výše této státní pomoci automaticky upravena výše zálohy. Zákazník, který platí zálohu trvalým příkazem, si bude moci zálohu sám upravit změnou trvalého příkazu. Slevu uvidí zákazník v nejbližším vyúčtování. Finanční pomoc pro rok 2023 bude vyplacena na začátku daného roku.

Konkrétní způsob rozeslání pomoci jako její výši a načasování, určí vláda na svém jednání schválením konečné podoby obou prováděcích nařízení z dílny MPO.

/Zdroj: MPO/

11 komentářů u „Úsporný tarif elektřiny: Kdy, jak a pro koho?“

 1. Chápu to správně že SVJ a BD, která mají centrální vytápění a “jejich” teplárna “jede” na uhlí, tak nic dokládat nemusí?
  P.S. autorovi článku bych doporučil psát spisovně a nepoužívat “pražský” dialekt, neříká se “bytový družstva” ale “bytová družstva”

  Odpovědět
  • Lojzo,

   domnívám se, že podle § 20 návrhu nařízení vlády, které by mělo být dnes projednáváno na vládě, není rozhodné jak je teplo vyráběno.

   Seznam podle mého názoru musí dodat všechna SVJ/BD či jiní majitelé domů s centrální dodávkou tepla a TUV a to v 11/2022 jinak nárok na příspěvek zanikne.

   Bohužel energetický zákon a návrh nařízení používají jiné pojmy. Ještě bude veselo.

   Hezký den!

   Odpovědět
   • Pavle,
    pořád se mluví o plynu a elektrické energii.
    Takže ve výsledku máme počet vytápěných bytů dodat dodavateli uhlí (OKD) nebo teplárně, která to uhlí “proměňuje” v teplo??

    Odpovědět
    • Lojzo,

     přece nemůžete brát vážně, co ti popletové dávají do tisku. Jsou to autisti žijící ve své informační, znalostní a ideologické bublině bez schopnosti vnímat realitu mimo bublinu. Proto neřeší příčiny stavu, ale snaží se trochu zalepit důsledky.

     Najděte si zákon č. 232/2022 Sb. a ten v § 11r až § 11u řeší příspěvek u elektřiny a plynu (včetně plynových kotelen v domě, což asi není Váš případ) a v § 11v až § 11x řeší příspěvek u tepla.

     Podle přílohy č. 3 návrhu nařízení vlády podáte Žádost zákazníka v domě s byty….. o zohlednění příspěvku na úhradu nákladů za teplo…” své teplárně.

     Hlavně musíte všechny rozhodné skutečnosti uvést pravdivě a úplně.

     Hezký den!

     Odpovědět
 2. Podle příloh návrhu Nařízení vlády má správce nebo majitel domu sdělit “Počet jednotek evidovaných jako jednotky v KN a určených k bydlení”. To lze zvládnout.

  Nicméně zákon č. 458/2000 Sb. v § 11v požaduje seznam „osob užívající byty výhradně pro účely bydlení“. Takový seznam u nás nevedeme.

  V obou pojmech spatřuji významný rozdíl.

  Jak třeba vyhodnotit neobydlené byty? V Praze jich je cca 13%. Nebo byty, které jsou využívány zcela nebo částečně jako kanceláře. Podle energetického zákona by se na ně příspěvek nevztahoval, podle návrhu nařízení vlády by se na ně příspěvek vztahoval.

  Pokud dojde ze strany SVJ/BD k jinému výkladu, které byty mají na příspěvek nárok, než jaký výklad bude mít budoucí kontrola, tak se bude postupovat podle rozpočtových pravidel (§11t/7 a §11x/7 energetického zákona). Tj. bude se to posuzovat jako dotační podvod spáchaný SVJ/BD.

  Uvidíme co se na dnešním jednání vlády schválí.

  Hezký den!

  Odpovědět
  • Pavle,
   BD nemá v KN evidovány jednotlivé bytové jednotky. BD je v KN evidováno jako celek a může mít 4 byty nebo 100.

   Odpovědět
   • Lojzo,

    máte pravdu v tom, že BD nemá zapsány v KN jednotky podle ZoVB či NOZ jako je to u SVJ.

    Ale naše bytové družstvo má v KN v položce “stavební objekt” a dále “č.p.” uvedeno 24 bytů.

    Takto si vysvětluji pojem z návrhu nařízení vlády “Počet jednotek evidovaných jako jednotky v KN a určených k bydlení” u bytového družstva. U SVJ to nedělá problém, tam skutečně je určitý počet bytů a určitý počet nebytů.

    Nesmíte brát špatnou definici v návrhu nařízení vlády pro družstva či jiné majitele tak doslovně. Předpisy tvoří právní laici, kteří problematice nerozumí a mají pouze správnou stranickou legitimaci.

    Gramatickým výkladem návrhu nařízení vlády by družstva a jiní majitelé skutečně na příspěvek nedosáhly. Ale teleologickým výkladem se do návrhu nařízení vlády družstva a jiní majitelé vejdou. A jako největší argument uvádím, že v září jsou obecní a senátní volby a v lednu volby prezidentské. Dovedete si představit, že by někdo z vládní koalice dal výklad, že pro SVJ příspěvek ano a pro družstva a majitele domů příspěvek ne?

    Větší problém je, že energetický zákon navíc pro SVJ a majitele domů požaduje “seznam osob užívající byty výhradně pro účely bydlení“. To bude teprve oříšek!

    Hezký den!

    Odpovědět
 3. Pavle,
  děkuji za osvětu v této problematice.
  Chce to asi čas, během kterého se vykrystalizuje co tím vším chtěl básník (naši zákonodárci) říct. Nerad bych byl v budoucnu označen jako “špatný hospodář”, který neobhájil několik tisícovek pro BD (18 bytů) kvůli opomenuté žádosti o dotaci, o které se sice pořád mluví ale zatím nikdo neví co a jak.

  Hezký den

  Odpovědět
 4. Dobrý den.
  Kdo bude posílat dodavateli tepla žádost o příspěvek na úhradu nákladů za teplo, v případě že DB/SVJ má správce domu s byty?

  Děkuji

  Odpovědět
  • Včera podepsal Fiala NV, takže brzo bude ve Sb.z.

   Podle přílohy č. 3 NV má podepsat žádost statutární orgán nebo zástupce.

   Větší problém vidím v tom, zda se má uvést

   a) počet bytů, které jsou užívané výhradně pro účely bydlení

   b) počet jednotek evidovaných jako jednotky v KN a určených k bydlení

   c) počet bytů užívaných k bydlení

   Mají se uvést údaje pravdivé a úplné, jinak hrozí nemalé sankce.

   Hezký den!

   Odpovědět
 5. Dnes vyšlo nařízení vlády č. 263/2022 Sb. z. Připomínkové řízení naštěstí podmínku zápisu jednotek do KN zrušilo. Takže výše uvedený bod b) již není problém.

  Stále zůstává problémem zda do žádosti uvádět jen byty “výhradně” užívané k bydlení nebo širší pojem byty určené k bydlení.

  Hezký den!

  Odpovědět

Napsat komentář