SVJ a bytová družstva čekají zvýšené náklady. Jak je řešit?

Nadcházející topná sezóna bude pro české domácnosti finančně náročnější než ty předchozí. Členům bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) se kromě nákladů na služby spojené s užíváním bytů jako je teplo, teplá a studená voda, úklid, či osvětlení společných prostor, mohou navíc zvednou také dlouhodobé zálohy na opravy, tzv. fond oprav.

Zvyšování nákladů má mnoho proměnných

Členové BD a SVJ kromě záloh na energie, které platí obyvatelé domů v rámci svého bytu (bytový elektroměr a plynoměr), platí také další položky – „fond oprav“ a náklady na služby spojené s užíváním bytů, které jim zajišťuje a dodává správce domu.

Míra zvyšování nákladů v těchto oblastech závisí na mnoha faktorech – například na jak dlouho má správce bytového domu podepsanou smlouvu na dodávky tepla či elektrické energie. Na základě tohoto faktu musí správce domu rozhodnout, zda příslušné zálohy zvedne již v tomto roce nebo až v příštím.

Zásadní roli hraje způsob vytápění bytů

Lze očekávat, že nejvíce se prodraží výroba tepla z plynu, které v této podobě pro vytápění svých domů využívá i část členů Svazu českých a moravských bytových družstev „V desítkách tisíc případů domů je vytápění a příprava teplé vody pro uživatele bytů (vlastníky či nájemce) zajišťována družstvem nebo společenstvím v domovní plynové kotelně. Jedná se přitom o stovky tisíc domácností,” popisuje Jan Vysloužil, předseda SČMBD a dodává: „Aktuálně vidíme v případě ceny plynu nárůst až 300 % v porovnáním s cenami roku 2019/2020, na to musí správci reagovat“.  

Zásadní je správně nastavená výše plateb do fondu oprav

V případě fondů dlouhodobých záloh – fondů oprav se do rostoucích nákladů promítají nejen vyšší ceny stavebních materiálů a stavebních prací. „V případě fondu oprav neočekáváme plošné zdražování, jako u záloh na energie. Bytové domy budou pravděpodobně v oblasti rekonstrukce šetřit a provádět jen nejnutnější opravy, aby členy neúměrně nezatěžovaly. Někteří správci bytových domů navíc zvládli rekonstrukci ještě za původní ceny, ti, kterým se to nepodařilo, raději počkají na příznivější dobu,” říká Jan Vysloužil.

Čtěte také:  Legislativa družstevního bydlení je nedostačující. V jakých situacích neumí pomoci?

Zástupci Svazu tak na své členy apelují, aby uživatele bytů na zvyšování záloh připravili. „Může se stát, že se celkové zálohy zvednou třeba ze dvou tisíc na čtyři nebo pět. Toto postupné navýšení však bude schůdnější než případ, kdy na konci zúčtovacího období přijde lidem nedoplatek třeba 50 tisíc,” doplňuje Vysloužil.

Reálný je nárůst počtu neplatičů

Družstva a SVJ již dříve upozorňovala na očekávaný nárůst neplatičů, především v sociálně a strukturálně postižených regionech, přičemž již v současné době se jim nedaří vymoct přes 52 % nedoplatků (přibližně 90 milionů korun). BD ani SVJ přitom nemají možnost další nárůst pohledávek zastavit vzhledem k nemožnosti rychlého vystěhování neplatiče, ani nemají možnost zajistit splácení dluhů. Proto je důležité vysvětlit uživatelům bytů nezbytné navýšení záloh na služby a apelovat na optimalizaci vytápění v bytech.

Napsat komentář