Ručení členů SVJ za dluhy SVJ

do jaké výše ručí vlastníci jednotek za dluhy společenství

Vlastníci jednotek ručí podle velikosti svého spoluvlastnického podílu

Vlastníci jednotek ručí za dluhy společenství vlastníků, v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. Vlastníci jednotek, kteří jsou členy společenství vlastníků, tak ručí celým svým majetkem za dluhy společenství vlastníků v poměru podle velikosti svého spoluvlastnického podílu.

Pokud tedy společenství vlastníků z jakéhokoli důvodu neplní své povinnosti plynoucí např. ze smlouvy o úvěru, může se věřitel domáhat uspokojení na kterémkoli vlastníku jednotky, a to až do výše jeho podílu na celkovém dluhu.

Výše podílů na společných částech, není-li určeno jinak, je stanovena poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.

Aktualizováno: 29. 12. 2016

Kontakty

SVJprávník.cz

Log in with your credentials

Forgot your details?