Rodinný dům a elektroinstalace

Bez spolehlivé a nepřerušené dostupnosti elektrického proudu si dnes již neumíme život ani představit. Elektrická energie je jedním z hlavních motorů našich životů a světa jako takového. V průběhu každé stavby nebo významnější rekonstrukce by proto měla být elektroinstalace – jejíž správná realizace je základním předpokladem dostupnosti elektrické energie – jedním z nejvýznamnějších kroků, který nelze podceňovat ani se pokoušet jakkoliv obcházet.

Kudy přichází elektřina

Ke každé stavební parcele je vyvedeno napojení na veřejnou elektrickou síť a právě zde začíná systém všech elektrotechnických prvků pro vedení a ovládání elektrického proudu v prostoru rodinného domu. Celý tento systém se souhrnně nazývá elektroinstalace.

V případě rodinných domů je prvním viditelným prvkem tzv. kaplička umístěná většinou na hranici pozemku. Právě tak se totiž označuje skříň obsahující hlavní jističe. Při exkurzi elektroinstalace dále pokračujeme k vnitřním rozvaděčům, opět s jističi, a potom dále do domu. V bodech jako jsou zásuvky či vypínače se s elektroinstalací nejčastěji setkávají obyvatelé domu, neboť skrze tyto body jí využívají.

2
Foto: caifas/Shutterstock

Co to obnáší?

V dřívějších dobách bylo poměrně běžné, že elektrické rozvody si instaloval stavitel domu sám nebo s pomocí poučených známých. Dnes již je využívání znalostí a zkušeností tzv. poučených laiků nepřijatelné a pokud by vás snad něco takového byť jen na chvíli napadlo, urychleně na to zapomeňte! Projekt si vždy nechte zpracovat odborníkem a stejně tak svěřte profesionálům i vlastní instalaci elektrických rozvodů. Už jen proto, že je třeba mít v hlavě veškerou platnou legislativu, která se však poměrně často mění a upravuje, stejně jako používané standardy. A zdaleka nejde jen o to, že se dnes již nepoužívá hliník, nýbrž měď.

Možnosti moderní elektroinstalace a zapojení budoucího uživatele

Až donedávna se pod pojmem elektroinstalace myslela její klasická podoba, tj. soustava samostatně fungujících celků jako jsou zásuvky či vypínače. Po stisknutí vypínače došlo ke spojení příslušného obvodu a světlo se rozsvítilo. V dnešní době se však čím dál tím více prosazují tzv. chytrá neboli smart řešení. Takováto chytrá elektroinstalace zde funguje tak, že její jednotlivé části jsou propojeny nízkonapěťovým sběrnicovým kabelem, skrze který jsou ovládány, např. z počítače nebo mobilního telefonu.

Čtěte také:  Co musíte vědět před nákupem kuchyňského dřezu

Je naprosto zásadní, aby se na návrhu elektrických rozvodů od začátku podílel sám budoucí uživatel domu. Projekt by měl být tak, aby mu vycházel maximálně vstříc a respektoval jeho představy o budoucím uspořádání domu. Díky tomu bude mít zásuvky a vypínače přesně tam, kde je bude potřebovat a vyhne se složitému tahání prodlužovaček apod. Projektant musí samozřejmě respektovat zákonné normy, ale i tak je prakticky vždy možné nalézt řešení, které bude uživateli domu poskytovat maximální pohodlí. Dnes lze využívat i takové prvky jako jsou výklopné zásuvky ukryté v podlaze apod. Je jisté, že s výstavbou rodinného domu by vám měli pomoci profesionálové, kteří se v této oblasti vyznají a mají s výstavbou domů bohaté zkušenosti.

Bezpečnost a bezproblémový chod

Nedílnou součástí elektroinstalace jsou i již zmíněné jističe. V případě, že obvodem prochází příliš velký proud, jistič obvod rozpojí a minimalizuje tak riziko vzniku požáru, poškození spotřebičů nebo dokonce zranění osob. Na rozdíl od pojistek navíc není třeba jej poté měnit, stačí jej pouze znovu nahodit. Jak ale poznat, které jističe jsou ty pravé? Bude např. vhodné zahrnout jistič 16A?

Volba vhodného jističe je extrémně důležitá, neboť správně zvolený jistič bude vypínat v případě skutečného ohrožení, aniž by působil problémy příliš častým vypínáním z důvodu nárazových proudů při zapínání apod. Na druhou stranu, příliš naddimenzované jištění může být drahou legrací, neboť z takto rezervované kapacity příkonu se platí poplatky.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner